Oblike nasilja nad ženskami uživalkami nedovoljenih drog in ugotavljanje psihosocialnih potreb žensk

7. februar 2013|Knjižnica|Raziskave

Raziskava se osredotoča na nasilje, ki so mu izpostavljene ženske uživalke drog, predvsem tiste, ki so v kriminal potisnjene zaradi svoje uporabe.

Ključne besede: nasilje nad ženskami, nasilje