Testiranje s hitrimi barvnimi reagenti

Bravni reagneti so hitri in preprosti identifikacijski testi za droge. Test reagira na različne snovi. Vsaka izmed substanc odreagira z drugačno barvo v drugačnem času. Hitrost in intenziteta barvne reakcije ne označujeta količine ali čistosti snovi, prisotne v tabletki ali prahu.

Interpretacija rezultata testa

Pozitiven: barvna reakcija, ki ustreza barvni reakciji za izbrano snov na barvni shemi

Ta rezultat pomeni, da vzorec vsebuje določeno snov, za katero je barva določena (na barvni shemi/lestvici). To ne pomeni, da je vzorec »čist«. Lahko vsebuje tudi druge snovi, ki s testom niso bile zaznane ali pa jih prekrije močnejša barvna reakcija z drugo snovjo. Ta rezultat tudi ne pove, ali je vzorec »varen« za uporabo. Prav tako se s tem testom ne dobi informacij o količini določene snovi v vzorcu.

Negativen: drugačna barvna reakcija oz. ni barvne reakcije

To pomeni, da vzorec ne vsebuje snovi, ki so navedene na barvni lestvici. V tem primeru ne moremo z gotovostjo reči, katera snov je prisotna. Lahko je zelo škodljiva, mogoče celo zelo nevarna. Varneje bo, če jo zavržete. Če imate možnost, jo lahko prinesete v DrogArt info točko za namen laboratorijske analize.

Primer testiranja ekstazi tabletke

Če je reakcija z reagentoma Marquis hitra, z neposrednim nastankom temno vijolične do črne barve, lahko sklepamo, da je v tabletki MDMA ali njemu sorodna substanca. Nastanek katere koli druge barve (oranžna, rdeča, siva…) pove, da tabletka vsebuje nekaj drugega in da v tabletki ni MDMA-ja ali njemu podobne substance.

Če pri testiranju ne pride do barvne spremembe, v testiranem vzorcu zagotovo NI nobene od snovi, ki jih reagenti zaznajo (informacije o tem, katere snovi posamezni reagent zazna so navedene v navodilih priloženih posameznemu reagentu). V tem primeru nikakor ne morete vedeti, katera substanca je prisotna v vzorcu. Lahko, da je prisotna neškodljiva ali pa izredno nevarna substanca. Če reagent s substanco ne da reakcije ali pa je reakcija drugačna od pričakovane, droge ne zaužijte! Če imate možnost laboratorijske analize tabletke, vam lahko ta pove več o količini in vrsti snovi, prisotnih v tableti. 

Če si ogledate zavihek ostalo, lahko vidite, da se določene substance obarvajo enako, kar lahko privede do lažnih rezultatov. (npr: 5-MAPB ali 5-EAPB se obarvata črno – kar bi lahko pričakovali od barvne reakcije z MDMA). Zaradi tega testiranje z reagenti ni 100% zanesljiv način. Za najbolj zanesljiv način določanje substanc velja laboratorijska analiza.

Na DrogArtu imamo na voljo naslednje reagente

EZ TEST Ecstasy (reagent Marquis)

Cena: 3,5 EUR

Uradna stran proizvajalca: https://www.eztestkits.com/en/ecstasy-drug-testing-kit

Barvna shema reakcij:

EZ TEST Ketamin (reagent Mandelin)

Cena: 3,5 EUR

Uradna stran proizvajalca: https://www.eztestkits.com/en/ketamine-drug-testing-kit

EZ TEST LSD (reagent Erlich)

Cena: 3,5 EUR

Uradna stran proizvajalca: https://www.eztestkits.com/en/lsd-drug-testing-kit

EZ TEST Cocaine Purity

EZ TEST Cocaine Cuts

Cena: 3,5 EUR

Uradna stran proizvajalca: https://www.eztestkits.com/en/cocaine-cuts-drug-testing-kit

Reagente je možno naročiti tudi po pošti. Za naročilo in/ali več informacij, glede zaloge lahko pokličete na  01 439 72 70 ali pišete na testiranje@drogart.org.

V DrogArt info točki sprejemamo psihoaktivne snovi v brezplačno testiranje z barvnimi reagenti (snov je potrebno prinesti osebno v info točko).