Koncept zmanjševanja škode

DrogArt je organizacija, ki deluje na področju zmanjševanja škode zaradi drog in alkohola. Kaj pa zmanjševanje škode sploh je?

Koncept zmanjševanja škode srečujemo na mnogih področjih vsakdanjega življenja in se nam zdi povsem običajen. Uporabimo ga, ko si zapnemo varnostni pas v avtu, ko se privežemo na vrv pri plezanju in ko si damo na glavo čelado pri gorskem kolesarjenju. Ko govorimo o zmanjševanju škode vzamemo potencialno tvegane situacije in aktivnosti kot dejstvo, ter z različnimi dejavnostmi skušamo to tveganje čim bolj zmanjšati.

Na področju seksa in uporabe drog, se je koncept zmanjševanja škode začel uveljavljati v 80ih, ko je svet zajela epidemija HIVa in je postalo jasno, da je treba uvesti strategije, ki bodo to epidemijo pomagale upočasniti ali zajeziti. Takrat se je začelo več govoriti o varni spolnosti, začeli so se programi deljenja sterilnega pribora za injiciranje, ter tako imenovani substitucijski programi za uporabnike heroina. S tem se je fokus premaknil s tega, da se ljudem omejuje ali jih kaznuje za določena vedenja (seks, uporaba drog…) in se je ljudi začelo opremljati z informacijami in praktičnimi zadevami s katerimi si lahko zmanjšajo tveganja.

Koncept zmanjševanja škode na področju drog se osredotoča na dejavnosti, ki uporabnikom drog zmanjšajo tveganja, obenem pa spoštuje pravico in odgovornost posameznika o sprejemanju odločitev o svojem telesu in življenju. Izhaja iz tega, da uporabo drog sprejme kot dejstvo, ter se ne postavlja v vlogo, da definira kaj je za človeka dobro in kaj ne, temveč se človeku približa tam kjer je in mu ponudi informacije, ter strategije s katerimi si lahko zmanjša škodo.

Zato se zmanjševanja škode na DrogArtu lotevamo na različne načine:

–    Testiranje drog, saj s tem lahko preprečimo eno glavnih tveganj in sicer to, da ne vemo, kaj substanca pravzaprav vsebuje. S tem lahko preprečimo neprijetne izkušnje in predoziranja, ki lahko imajo smrtni izid.

–    Deljenje materialov zmanjševanja škode na prizoriščih nočnega življenja, kjer ljudje uporabljajo droge (snif listki, filtri, izotonični napitki, kondomi…). Vsak material ima specifičen namen v sklopu zmanjševanja škode (snif listki – preprečujejo prenos okužb, izotonični napitki – preprečujejo dehidracijo, možganski edem itd.).

–    Terensko delo, kjer se z ljudmi pogovarjamo, jih informiramo in nudimo pomoč, če jo potrebujejo. Smatramo, da so preverjene informacije naše najboljše orodje pri odločanju in so lahko vitalnega pomena, ko uživamo substance.

–    Dnevna soba oz. naš drop-in center, kamor lahko pridejo mladi, ki droge uporabljajo. V sklopu Dnevne sobe nudimo varen prostor za henganje, a tudi možnost, da rešujemo konkretne probleme (izdelava osebnih dokumentov, iskanje službe, stanovanja ipd.), saj se zavedamo, da ne moremo reševati morebitnih težav z drogami, če nimamo pokritih osnovnih življenjskih potreb.

–    Svetovalnica, kjer nudimo svetovanje in psihoterapijo tistim, ki imajo težave zaradi uporabe drog. V Svetovalnici se držimo principov psihoterapije zmanjševanja škode (Tatarsky in Marlatt) in drugih terapevtskih metod in prijemov, ki so osnovani na raziskavah in na naših dolgoletnih izkušnjah dela z ljudmi, ki uživajo droge.