Laboratorijsko testiranje

Za analizo psihoaktivnih snovi v laboratoriju so na voljo štiri različne analizne tehnike:

  • FTIR-ATR spektrometer,
  • tekočinski kromatograf visoke ločljivosti z DAD-analizatorjem (HPLC-DAD),
  • plinski kromatograf z masnim analizatorjem (GC-MS),
  • tekočinski kromatograf z masnim analizatorjem na osnovi časa preleta ionov (LC-MS-QTOF).

dr. Roman Kranvogl, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
NLZOH – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano