O Združenju DrogArt

7. december 2012


Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija, ustanovljena leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi, publicistična dejavnost, raziskovanje prevalence ter značilnosti uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje novih odzivov. Združenje ima status humanitarne (2005) in mladinske organizacije (2013). DrogArt info točka je od l. 2002 vključena v L’MIT (Ljubljanska mreža info točk).

Naša vizija je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Spodbujamo razvoj inovativnih mladinskih projektov, vključevanje mladih v aktivnosti društva ter prostovoljno in mladinsko delo. Od leta 2012 izvajamo tudi projekt socialnega podjetništva ’Iz principa’ (socialni marketing), katerega delovanje smo leta 2016 nadgradili s statusom socialnega podjetja.

 

Osnovni podatki

Organizacijska oblika: društvo
Naslov (sedež društva): Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Matej Sande, predsednik
DŠ: SI61443921
Matična številka: 1207709
TRR: 05100 8000097865

 

Kontaktni podatki

 

DrogArt info točka

 

  • LJUBLJANA

Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana

01 439 72 70 in 059 04 72 71 (vsak delovnik od 9h do 17h)

info@drogart.org

DrogArt info točka je odprta od ponedeljka do petka med 11. in 17. uro.

 

Svetovalnica: 041 730 800 (vsak delavnik od 9h do 16h) svetovanje@drogart.org 

 

Sprejem vzorcev za testiranje: 040 756 602, testiranje@drogart.org 

ponedeljek: 14.00 - 18.00

četrtek: 10.00 - 14.00

petek: 14.00 - 18.00

 

Dnevni center za mlade med 15. in 29. letom je odprt vsak delavnik med 12.00 in 16.00. 

 

 

  • MARIBOR

DrogArt info točka

Jurčičeva 8, Maribor

08 200 50 86, nejc.birsa@drogart.org

Info točka: vsak delavnik: 9.00 - 15.00

Sprejem vzorcev: pon, pet: 10.00 - 14.00, sreda 12.00 - 16.00.

 

Postopek pritožbe v programih Združenja DrogArt