Publikacije|droge

Na spidu 2

Na spidu 2

2007

Na spidu 2

2007 - Knjiga Na spidu 2 je vsebinsko razdeljena na tri dele. Prvi del predstavi rezultate dveh raziskovalnih nalog, ki sta bili v RS opravljeni v letu 2005, drugi del obravnava zaplete in zastrupitve, povezane z uporabo stimulantov in toksikološko analitiko stimulantov, tretji del pa predstavi zakonsko ureditev na področju sintetičnih drog in delovanje sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji.