Na spidu 2


Knjiga Na spidu 2 je vsebinsko razdeljena na tri dele. Prvi del predstavi rezultate dveh raziskovalnih nalog, ki sta bili v RS opravljeni v letu 2005, drugi del obravnava zaplete in zastrupitve, povezane z uporabo stimulantov in toksikološko analitiko stimulantov, tretji del pa predstavi zakonsko ureditev na področju sintetičnih drog in delovanje sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi v Evropski uniji in Republiki Sloveniji.

Urednik Matej Sande
Avtorji: Matej Sande, Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Dragica Fojan, Mina Paš, Miran Brvar, Gordana Koželj, Rajko Kozmelj, Milan Krek, Jože Hren, Barbara Purkart


Ključne besede: droge, spid, odvisnost


Število strani: 199
Naročilo: 01 439 72 70, 041 730 800, info@drogart.org
Format: 16*24
Cena: 20 €