Novice/Info točka

Novice in objave povezane z dogajanjem v DrogArt info točki, članicah mreže LMIT (Ljubljanska mreža infotočk) in drugih partnerskih organizacijah ter druge aktualne novice za mlade na temo dogodkov za mlade, neformalnega učenja, prostovoljstva, mladinskih projektov, izmenjav, mobilnosti mladih, razpisov za mlade...


ŠKUC napovednik

ŠKUC napovednik

1.9.2013|Info točka

ŠKUC napovednik

1.9.2013 - Program ŠKUC / 4. - 7. 9. / gledališče, koncerti, razstave, knjige

Elektronske iskrice programa Mladi v akciji 29/8/2013

Elektronske iskrice programa Mladi v akciji 29/8/2013

29.8.2013|Info točka

Elektronske iskrice programa Mladi v akciji 29/8/2013

29.8.2013 - Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti. Preberi si o aktualnih delavnicah in razpisih Mladih v akciji.