Na Združenju DrogArt objavljamo dve prosti delovni mesti – strokovni_a delavec_ka in laičen_a delavec_ka na programu Pleši z glavo ;)

15. december 2021|Novice|Obvestila


Delovno mesto: Strokovni_a delavec_ka na programu Pleši z glavo ;)

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. (visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja)); socialni delavec, socialni pedagog, psiholog oziroma ustrezna izobrazba za strokovnega delavca_ke po 69. členu ZSV

Opis dela: strokovno delo v pisarni za informiranje in svetovanje (info točki) - program Pleši z glavo ;); razvoj in izvedba aktivnosti na področju zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog med mladimi ter mladinskega dela; informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč v info točki in na terenu (spremstva in pomoč pri urejanju življenjskih razmer); sprejem vzorcev za testiranje, skrb za tekočo izvedbo storitve testiranja in sodelovanje s Sistemom za zgodnje opozarjanje na pojav psihoaktivnih snovi (sodelovanje pri informiranju uporabnikov in izmenjavi informacij znotraj sistema), strokovna podpora in pomoč pri mentoriranju vrstniških delavcev_k; vodenje evidenc, administracija ter druga dela na programu Pleši z glavo ;); sodelovanje z drugimi programi in projekti Združenja; sodelovanje z drugimi organizacijami in inštitucijami v regiji (občasno delo v prostorih drugih organizacij/inštitucij).

Lokacija dela: Maribor, občasno terensko in drugo delo izven Maribora

 

Pogoji za zaposlitev:

    strokovni izpit na področju socialnega varstva,

    vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju zmanjševanja škode, informiranja, svetovanja in psihosocialne pomoči, dela z mladimi, terenskega dela, koordinacije oziroma samostojne izvedbe projektov

    znanje jezikov: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro,

    računalniška znanja: urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno,

    zaželen vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz.

 

Zaželene lastnosti: samostojnost pri delu, samoiniciativnost, odgovornost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi, veselje do dela z mladimi

 

_________________________________________________________________________ 

Delovno mesto: Laični_a delavec_ka na programu Pleši z glavo ;)

Izobrazba: višja strokovna izobrazba

Opis dela: laično delo v pisarni za informiranje in svetovanje (info točki) - program Pleši z glavo ;); razvoj in izvedba aktivnosti na področju zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog med mladimi ter mladinskega dela; koordinacija in mentorstvo vrstniških delavcev_k; koordinacija terenskih aktivnosti zmanjševanja škode v nočnem življenju (sodelovanja z organizatorji, občasno delo na terenu); koordinacija in izvedba spletnega informiranja in svetovanja (na spletni strani, socialnih omrežjih in drugih medijih); pomoč pri tekoči izvedbi aktivnosti za uporabnike v infotočki (informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč); vodenje evidenc, administracija ter druga dela na programu Pleši z glavo ;); sodelovanje z drugimi programi in projekti Združenja; sodelovanje z drugimi organizacijami in inštitucijami v regiji (občasno delo v prostorih drugih organizacij/inštitucij).

Lokacija dela: Maribor, občasno terensko in drugo delo izven Maribora

 

Pogoji za zaposlitev:

    vsaj eno leti delovnih izkušenj na področju zmanjševanja škode, informiranja, koordiniranja prostovoljskega dela in mentorstva, dela z mladimi, terenskega dela, koordinacije oziroma samostojne izvedbe projektov

    znanje jezikov: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro,

    računalniška znanja: urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno, poznavanje socialnih omrežij.

    zaželen vozniški izpit B kategorije in lasten prevoz.

 

Zaželene lastnosti: samostojnost pri delu, samoiniciativnost, odgovornost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi, veselje do dela z mladimi

 

Obe zaposlitvi sta za določen čas, predvidoma do 31. 12. 2023. Polni delovni čas. Predviden začetek dela: 1. 1. 2022. Poskusna doba: 3 meseci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavo z motivacijskim pismom in življenjepisom, iz katerega je razvidno, da izpolnjujete pogoje, pošljite do 20. 12. 2021 na naslov info@drogart.org. V prijavi navedite za katero delovno mesto se prijavljate.