Erasmus+ Mladi v akciji

30. april 2015|Novice|Aktualno|Obvestila

Prelistajte novo publikacijo "ostisi mladih+ 2014" , vse kar ste si želeli vprašati o programu E+: MVA pa si niste upali, evropski teden mladih 2015 je pred vrati, aktualni razpisi...


Publikacija Odtisi mladih+: Program Erasmus+ Mladi v akciji

Predstavljamo prenovljeno publikacijo kratkega povzetka o izvajanju programa Erasmus+: mladi v akciji v letu 2014. V njej boste našli nekaj številk, ki so zaznamovale preteklo leto, osem opisov izstopajočih projektov; šest iz posamezne akcije, ter dva v okviru dveh izpostavljenih posebnih temi. Opremili smo jih s pojasnilom o našem izboru, kar lahko služi tudi kot pomoč ali namig, kako načrtovati kakovostne projekte.

Publikacijo Odtisi mladi+ si lahko ogledate Initiates file downloadtukaj.


 


 

Pogosta vprašanja o programu Erasmus+: Mladi v akciji

Obveščamo vas, da so vam pri oblikovanju projektnih predlogov in oddaji projektne dokumentacije za pomoč na voljo odgovori na vprašanja, ki jih na nacionalni agenciji pogosto prejmemo pred prijavnim rokom.

Seznam vprašanj in odgovorov je na voljo na: http://www.mva.si/faq/. 

 


 

Mladi v središču pozornosti! Evropski teden mladih, 4.–10. maj 2015

Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, katere namen je mlade postaviti v središče pozornosti na vseh ravneh - lokalni, nacionalni in evropski. Osrednja tema je izkoriščanje potenciala mladih kot ključ do aktivne participacije na trgu dela in v družbi. Njen namen je sporočiti, kako pomembna sta aktivna participacija v družbi in izražanje mnenja ter kako lahko razvoj novih spretnosti in pridobivanje znanj izven šolskih okvirov pomagata k večji zaposljivosti mladih.

ETM 2015 se bo začel z 2. evropsko konvencijo o mladinskem delu, na kateri bo sodelovalo približno 400 udeležencev iz preko 50 držav, nadaljeval pa s številnimi dogodki na lokalnih in nacionalnih ravneh.

Izpostavljamo:

Opens internal link in current windowLaboratorij idej – posvet, na katerem so mladi oblikovali predlog za politične odločevalce na področju izboljšanja položaja mladih - in vas od 25. aprila dalje vabimo h glasovanju za najboljše predloge, ki bodo 6. maja izpostavljeni v Bruslju na politični razpravi na visoki ravni!

Opens internal link in current windowDialog z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc, na katerem se bo razpravljalo o zaposlovanju mladih in zagotavljanju delovnih mest zanje, trajnostni mobilnosti in prihodnosti EU. Dialog bosta 8. maja ob 16:30 v živo prenašala 3. program RTV Slovenija in MMC RTV SLO.

Opens internal link in current windowDan odprtih vrat na Zavodu Movit, 5. maja med 14. in 16. uro! Preselili smo se v nove prostore, zato vas vabimo, da nas pridete obiskat, se z nami pogovoriti in pobrskati med publikacijami, ki so se več let nabirale v naši knjižnici. Nedvomno boste našli kaj zase!

Opens internal link in current windowLokalne dogodke po Sloveniji! Dogajanje bo letos res pestro - preverite, kaj se bo dogajalo v vašem kraju!

Vabljeni na www.etm.si, kjer je na voljo več informacij! 

Vabljeni na Nacionalni posvet o socialnem vključevanju mladih, 7. maj 2015, Ljubljana

Komu je posvet namenjen?
Posvet je namenjen predstavnikom mladinskega sektorja, ki so zainteresirani za vključevanje ranljivih mladih v svoje mednarodne projekte, ter predstavnikom različnih specializiranih institucij, ki se zaradi področja in narave svojega dela dnevno srečujejo s tovrstno mladino (npr. centri za socialno delo) bodisi ta predstavlja njihovo osrednjo ciljno skupino (npr. društva invalidov ipd.).

Kaj je namen posveta?
Namen posveta je opredeliti potrebe različnih akterjev, ki delujejo na področju socialnega vključevanja, po nadaljnji podpori za vključevanje v program, preveriti interes za povezovanje akterjev na lokalni ravni v korist mladih z manj priložnostmi ter skupaj začrtati vsebinska izhodišča za pripravo mednarodne konference o socialnem vključevanju, ki jo bomo gostili v novembru 2015.

Posveta se bo udeležilo tudi nekaj izkušenih akterjev, ki so že vzpostavili uspešna partnerstva na lokalni ravni in izkoristili sredstva programa Erasmus+: Mladi v akciji za vključevanje mladih z manj priložnostmi v uspešne mednarodne projekte.


Prijave sprejemamo do 4. maja 2015, povezavo do prijavnice najdete v Initiates file downloadVABILU


OZADJE


Program Erasmus+: Mladi v akciji mladim omogoča, da s sodelovanjem v projektih preko neformalnega učenja pridobijo dragocene mednarodne izkušnje, izboljšajo svoje kompetence, samopodobo in s tem med drugim povečajo svoje možnosti za zaposlitev, najdejo motivacijo za nadaljnji razvoj ali se na kakšen drug način aktivneje vključijo v družbo. To je morda še toliko bolj pomembno za ranljivejše skupine mladih, ki jim program namenja posebno pozornost.

Nacionalna agencija je zato postavila socialno vključevanje za eno od štirih prednostnih usmeritev do leta 2020. V ta namen smo pripravili serijo dogodkov, ki potekajo pod sloganom "Ključ do vključenosti" in katerih namen je povečati vključevanje mladih z manj priložnosti v program.

Prvi dogodek je potekal decembra 2014 (posnetek okrogle mize si lahko ogledate Opens external link in new windowtukaj), drugi pa marca 2015.

Initiates file downloadNacionalni posvet akterjev na temo socialnega vključevanja, ki bo potekal 7. maja 2015 v naših prostorih, je tako že tretji v seriji dogodkov na temo socialnega vključevanja. Datum posveta simbolno sovpada z dnem, ko bo tudi Evropska komisija v Bruslju prvič uradno predstavila novoOpens external link in new window Strategijo programa Erasmus+: Mladi v akciji na področju vključevanja in raznolikosti.

V mesecu novembru 2015 bomo v Ljubljani gostili tudi večjo mednarodno konferenco, katere temelje bomo skupaj z akterji začrtali na nacionalnem posvetu.
 


 

 

Usposabljanje Crossborder Roma Cooperation, 26.-30. maj 2015, Murska Sobota

Namen usposabljanja je romskim (mladinskim) organizacijam ponuditi priložnost, da spoznajo potencialne partnerje iz drugih držav, z namenom njihovega večjega vključevanja v program Erasmus+, predstavitve možnosti za mednaordno sodelovanje in predstavitve dobrih praks na terenu.

Usposabljanje je namenjeno udeležencem iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in držav Zahodnega Balkana. Ciljna skupina so udeleženci, ki imajo izkušnje pri organiziranju aktivnosti vsaj na lokalni ravni, so motivirani za sodelovanje z romskimi organizacijami iz drugih držav, so aktivni člani v romski organizaciji in imajo izkušnje pri delu z mladimi Romi (starimi od 13 let dalje).

Več informacij je na voljo v razpisu, prijave pa potekajo preko prijavnega obrazca, ki ga je potrebno vrniti na info@mva.si. 

Rok prijave je 30. april 2015! 

Initiates file downloadRazpis v angleščini

Initiates file downloadRazpis v slovenščini

Initiates file downloadPrijavni obrazec 

Mednarodno usposabljanje Cherry on the cake - Youth exchange in the context of a long-term work with inclusion groups 16.-23. junij 2015, Bled, Slovenija

Drugo mednarodno usposabljaje Cherry on the cake se bo dotikalo socialnega vključevanja z namenom raziskati potencial in razumeti, kako mladinsko izmenjavo uporabiti kot priložnost za dolgotrajno vključevanje mladih z manj priložnostmi v mladinsko delo.

Usposabljanje bo trajalo 6 polnih dni, pričelo se bo 17. junija zjutraj in končalo 22. junija pozno popoldan (16. in 23. junij sta dneva potovanja).

Nastanitev, prehrano in stroške, povezane z izvedbo programa bodo pokrili organizatorji, potne stroške pa bodo morali slovenski udeleženci pokriti sami.

Rok prijave je 4. maj 2015!

Opens external link in new windowRazpis in prijavnica


 

Študijski obisk Learning through sports, 8.-12. september 2015, Finska

Osrednji namen študijskega obiska na Finskem je vzpostavitev mreže organizacij, ki uporabljajo športne dejavnosti kot orodje za učenje in socialno vključevanje mladih. Predstavljene bodo tudi dobre prakse, udeleženci pa bodo imeli možnost vzpostaviti partnerstva za izvedbov projektov v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji.

Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.

Rok za prijavo je 4. maj 2015! 

Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek 


 

Mednarodno usposabljanje SOHO, 14.-18. oktober, Bonn, Nemčija

Usposabljanje SOHO je namenjeno izboljšanju kvalitete projektov EVS z razvojem kompetenc vseh, ki so neposredno vključeni v podporni sistem prostovoljca EVS. Udeležencem bodo predstavljene tudi možnosti, ki jih ponuja program Erasmus+ Mladi v akciji.

Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih.

Rok za prijavo je 31. maj 2015! 

Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek