Raziskava o informiranju mladih

22. april 2015|Novice|Aktualno|Obvestila

Kulturno izobraževalno društvo PiNA izvaja v okviru Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO - VID) raziskavo o informiranju mladih.


Del raziskave se ukvarja s tem, kako mladinske organizacije, mladinski centri in organizacije za mlade ter druge NVO informirajo mlade od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti in s katerimi izzivi se soočajo pri opravljanju informiranja mladih na vsakodnevni ravni.

Ker je vprašalnik bistvenega pomena za izvedbo analize, na podlagi katere bomo izoblikovali predloge ukrepov za izboljšavo (spletnega) informiranja mladih in storitev informiranja, bi vas prosili, da mu posvetite nekaj svojega časa. Na podlagi izvedene analize bo nastal tudi učbenik za spletno informiranje mladih in komuniciranje z njimi ter izobraževalni DVD paket za mladinske centre.

Anketo prosim izpolnite do vključno 11. maja 2015.

Prosili bi, da odgovarjate jasno in jedrnato ter da vpišete tudi podatke vaše organizacije. Te bomo vodili ločeno od rezultatov oz. vaših  odgovorov in ne bodo objavljeni v navezavi z vašo organizacijo.

Vprašalnik za organizacije: TUKAJ

***

Poleg tega je del raziskave namenjen mladim med 15. do dopolnjenim 29. letom, katere cilje je ugotoviti, kje in na kakšen način mladi iščejo informacije, katere informacije želijo pridobivati oz. potrebujejo s strani mladinskih organizacij, mladinskih centrov in organizacij za mlade ter drugih nevladnih organizacij. Ker potrebujemo vsaj 250 izpolnjenih vprašalnikov, bi vas lepo prosili, če lahko vprašalnik razširite po vaših kanalih in s tem pripomogli k dosegu cilja in kakovosti raziskave.

Vprašalnik za mlade: TUKAJ

Analizo bomo objavili na spletni strani NVO - VID in KID PiNA.

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na mirna.buic@pina.si in 031 256 191. 

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!