Erasmus+ MLADI V AKCIJI


Mednarodna konferenca »Hear my voice! Making youth participation powerful« // 6.-8. oktober 2014 // Bruselj // Belgija


Rezultati zadnjih evropskih volitev so pokazali, da je v številnih državah Evropske unije narasla podpora nacionalističnim, protievropskim in ksenofobnim strankam. Rezultati so tudi odraz nezadovoljstva prebivalcev nad Evropsko unijo ter delovanjem liberalne demokracije. S tem pa se je tudi pokazala potreba, da se ponovno definira participacija mladih v demokratični Evropi. Da bi preprečili apatičnost mladih v demokratičnih procesih, je potrebno mlade naučiti konkretne in učinkovite participacije v vsakdanjem življenju, s čimer bodo pridobili izkušnje, da tudi njihove aktivnosti prispevajo k političnemu dialogu z odločevalci. Na drugi strani pa morajo tudi politični odločevalci odpreti dialog glede političnih odločitev, ki vključujejo različne ciljne skupine.

Namen konference

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o rezultatih dveh projektov. In sicer na eni strani o priporočilih projekta »Reflection Group on Youth Participation«, ki je potekal V okviru partnerstva med Svetom Evrope in Evropsko komisijo, ter na drugi strani o priporočilih mednarodnega projekta z naslovom »Participation of young people in the democratic Europe«, ki je potekal v sodelovanju petih partnerskih držav – Nemčije, Izraela, Litve, Poljske in Velike Britanije.

Priporočila o participaciji mladih bodo predstavljena različnim odločevalcem, med drugim tudi Evropski komisiji, Svetu Evrope, članom Evropskega parlamenta.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 18. september 2014!

Razpis in prijavni postopek
 

Povezane vsebine

Novice - Erasmus+ MLADI V AKCIJI

26.8.2014NOVICE IN DELAVNICE KDAJ BO NA VOLJO YOUTHPASS V NOVEM PROGRAMU? PRIROČNIK CHERRY ON THE CAKE ALI KAKO KAKOVOSTNO NAČRTOVATI MLADINSKO...