Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

1. avgust 2014|Novice|Droge

Dne 19. 6. 2014 je bila na vladi RS sprejeta sprememba Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog.


Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 49/00, 8/01 – popr., 49/01, 78/02, 53/04, 122/07, 102/09, 95/10, 58/11 in 62/13).
 
 

Seznam skupin prepovedanih drog

 

Prepovedane droge so razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi.

 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

 

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.