Priložnost za mlade ustvarjalce s področja kulture – Javni razpis za izbor operacij “Nove karierne perspektive II”


Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Nove karierne perspektive II«, ki se osredotoča na zaposlovanje mladih brezposelnih ustvarjalcev s področja kulture. Ministrstvo bo financiralo okvirno 20 zaposlitev mladih brezposelnih ali samozaposlenih ustvarjalcev v kulturi, ki še niso dopolnili 36 let.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki jih bodo izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture.

 

Javni razpis zasleduje naslednje cilje:

  • večja zaposlenost in zaposljivost mladih na področju kulture, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017,
  • zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih mladih ustvarjalcev do 35 let na področjih založništva, kulturno-umetnostne vzgoje in umetnosti,
  • spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc,
  • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe,
  • usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi.

 

Razpisna dokumentacija in več informacij tukaj.

 

Vir: LMIT e-NAMIG