Elektronske iskrice programa Mladi v akciji

26. september 2013|Novice|Aktualno|Info točka

Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti. In kaj imamo mladi tokrat v akciji?


USPOSABLJANJA IN SEMINARJI

WORK IN PROGRESS, 20.-24. NOVEMBER 2013, DANSKA
INTER CITY II - PEER LEARNING IN LOCAL YOUTH WORK AND POLICY, 9.-10. DECEMBER 2013, HELSINKI, FINSKA
MORE THAN CULTURE, 30. OKTOBER - 10. NOVEMBER 2013, NEMČIJA
CHALLENGING LOCALITY, 9.-14. DECEMBER 2013, POLJSKA
UNETECH - SINT 2013, 1.-7. DECEMBER 2013, TURČIJA
CUT THE ICE, 16.-20. DECEMBER 2013, BELGIJA
SOHO, 19.-23. FEBRUAR 2014, BELFAST, VELIKA BRITANIJA
Vsi razpisi so na voljo tudi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi!

VABLJENI K PRIJAVI!

POMEMBNO: S prijavo na spodnje aktivnosti se strinjate s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi.

 

Seminar za vzpostavljanje partnerstev WORK IN PROGRESS, 20.-24. november 2013, Danska

Danska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira seminar za vzpostavljanje partnerstev za izvedbo mladinskih izmenjav, s poudarkom na temah zaposljivosti in podjetništva mladih.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Razpis in prijavni postopek

Rok za prijavo je 30. september 2013!

 

Seminar/konferenca Inter CITY II – Peer learning in local youth work and policy, 9.-10. december 2013, Helsinki, Finska

Dogodek je nadaljevanje prve Inter CITY konference “European Peer Learning on Local Youth Policy”, ki je potekala v Leipzigu od 10. do 12. oktobra 2012. Namen konference je združiti odgovorne za mladinsko delo in mladinsko politiko v lokalnih oblasteh.

Stroške nastanitve (največ dve noči), prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 30. september 2013!

Razpis in prijavni postopek

 

Mednarodno usposabljanje MORE THAN CULTURE, 30. oktober -3. november 2013, Nemčija

Mednarodno usposabljanje je namenjeno predstavitvi koncepta zavedanja raznolikosti in metod za njegovo vključitev v mednarodno mladinsko izmenjavo.

POMEMBNO: Za sodelovanje na omenjenem mednarodnem usposabljanju se morata kot tandem prijaviti oba partnerja iz že izvedene mednarodne mladinske izmenjave, hkrati pa že načrtujeta izvedbo nove mladinske izmenjave v prihodnosti.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.


Rok za prijavo je 4. oktober 2013!

Razpis in prijavni postopek


Mednarodno usposabljanje Challenging Locality, 9.-14. december 2013, Poljska

Mednarodno usposabljanje, ki bo spodbudilo mlade k aktivni participaciji, na podlagi katere bodo s spremembami v lokalni skupnosti, prispevali k boljšemu življenju, povezanosti in sodelovanju njenih članov.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 7. oktober 2013!

Razpis in prijavni postopek

 

 

Mednarodno usposabljanje UNETECH – SINT 2013, 1.-7. december 2013, Turčija

Na mednarodnem usposabljanju bodo predstavljene ideje in načini uporabe novih tehnologij za učinkovito delo mladinskih organizacij na področju mreženja mladinskih organizacij, vključevanja mladih ter varne uporabe interneta.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 12. oktober 2013!

Razpis in prijavni postopek

 


Mednarodno usposabljanje CUT THE ICE, 16.-20. december 2013, Belgija

Mednarodno usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem za izboljšanje njihovih kompetenc, ki se nanašajo na medkulturno učenje in njihov prenos v projekte mladinskih izmenjav.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 16. november 2013!

Razpis in prijavni postopek

 

 

Usposabljanje za podporno osebje v projektih EVS SOHO, 19.-23. februar 2014, Belfast, Velika Britanija

Usposabljanje SOHO je namenjeno povečevanju kakovosti projektov EVS preko razvoja ključnih kompetenc podpornega osebja. Na usposabljanju bodo predstavljene tudi sveže informacije o priložnostih, ki jih ponuja novi program Erasmus + od leta 2014 dalje.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih.

Rok za prijavo je 24. november 2013!

Razpis in prijavni postopek

 

Vir: info@mva.si