New Psychoactive substances in Europe

23. maj 2016|Knjižnica|Članki

Predstavitev rezultatov evropskega projekta o NPSjih, v katerem je sodeloval tudi DrogArt. Prispevki so izšli (v angleščini) v češki reviji Adiktologie.


V revijo so zbrana  tematska poglavja in raziskave o porastu NPS (novih psihoaktivnih substanc) ter internetnih virov drog v različnih populacijah  v Evropi ter razvoj politike drog kot odgovora na nastalo situacijo.