Incidents of harm in European drinking environments and relationships with venue and customer characteristics (angleščina)


Raziskava preiskuje različne tipe škodljivih posledic, s katerimi se srečujejo posamezniki v barih po Evropi.

Ključne besede: alkohol, zmanjševanje škode, bari