Nacionalno poročilo 2013 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji


V nacionalnem poročilu, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, si lahko preberete o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji iz leta 2012.


Poročilo zajema naslednje teme: politika na področju drog, uporaba drog v spolšni in ciljanih populacijah, preventivne dejavnosti, z drogami povezano zdravje in obravnava, socialna problematika, kriminaliteta, preventiva in zapori ter trg z drogami.