Mephedrone: use, subjective effects and health risks (angleščina)

25. september 2013|Knjižnica|Raziskave

Raziskava o vzorcih uporabe, tveganjih uporabe in potencialu odvisnosti med uporabniki mefedrona v Združenem kraljestvu.

Avtor(ji): Adam Winstock, Luke Mitcheson, John Ramsey, Susannah Davies, Malgorzata Puchnarewicz, John Marsden


 Avtorji raziskave so opravili telefonski intervju s 100 uporabniki mefedrona, v kateri so jih spraševali o načinih in vzorcih uporabe te substance, kratkoročnih in dolgoročnih učinkih. 30 % sodelujočih v raziskavi je ustrezalo kriterijem za odvisnost po kriterijih DSM-IV.

Objavljeno v reviji Addiction, ki jo izdaja SSA - Society for the Study of Addiction.