Metode in perspektive terenskega dela

25. januar 2013|Knjižnica|Publikacije

"Uvajanje učinkovitih preventivnih programov zmanjševanja škode v populaciji injicirajočih uporabnikov drog (v nadaljevanju IUD), s poudarkom preventive širjenja nalezljivih okužb (virusi hepatitisa, HIV) je v kontekstu evalvacije ter epidemiološkega spremljanja smiselno zagotoviti na podlagi enotne metodologije različnih programov (nudenje 100% anonimnosti, šifra klienta, evidenca zamenjave igel, vprašalniki o tveganih vzorcih vedenja, raziskovanje terena na podlagi hitre ocene stanja) kar bi omogočilo mrežno sodelovanje nevladnih organizacij na tem področju.


Ker imamo v Sloveniji nekaj resnejših nevladnih programov zamenjave igel prav v treh najbolj izpostavljenih mestih je s tega vidika možno zagotoviti simultano delovanje, ki upošteva enotno metodologijo delovanja ter spremljanje njenih učinkov. Možnost učinkovitega mreženja na terenu ni omejena samo na probleme v omenjenih mestih, temveč tudi v njihovem širšem regionalnem okviru."