Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2012 (slovenščina, angleščina)

20. februar 2013|Knjižnica|Raziskave

V Nacionalnem poročilu za leto 2012 najdete različne informacije o stanju na področju prepovedanih drog, od pravnega okvirja, uporabi drog v splošni populaciji in posameznih ciljnih skupinah, preventivi in programih pomoči, težavah, s katerimi se srečujejo uporabniki do tem kriminala in trga z drogami.


Nacionalno poročilo 2012 o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji je pripravljeno v skladu z metodologijo, ki jo predpisuje EMCDDA (Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami).

Pri pripravi poročila so sodelovali sodelavci in sodelavke Inštituta za varovanje zdravja RS. Svoj prispevek pa so dali tudi posamezni strokovnjaki in drugi ljudje, ki delajo v vsakodnevni praksi na področju drog. Želijo si, da bi bila letna poročila tudi del prikaza njihovega skupnega dela na področju preprečevanja, obravnave in zdravljenja odvisnih od drog ter delovanja represivnih organov (policije in carine), ki preprečujejo vnos drog v državo ter njihovo preprodajo.

Pripravil in izdal: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Uredniki: Andreja Drev, Romana Štokelj, Milan Krek

Avtorji: Andreja Drev, Romana Štokelj, Milan Krek, dr. Ines Kvaternik, Jože Hren, Mircha Poldrugovac, Matej Košir, prim. dr. Jožica Šelb Šemerl, izr. prof. dr. Irena Klavs, Tanja Kustec, Staša Šavelj, Mojca Janežič, Sanela Talić, mag. Simona Smolej, dr. Miran Brvar, Helena Koprivnikar, dr. Maja Zorko, Branka Božank, mag. Eva Stergar, Eva Salecl Božič, Darja Lavtar, Nataša Delfar, Mina Paš, Tadeja Hočevar, mag. Tadeja Kodele, Nina Pogorevc, dr. Katja Benčina, Nataša Blažko, Maša Crnkovič, Manca Rebula, dr. Tomaž Gostič, Andreja Vidic, dr. Sonja Klemenc, Tea Sulič, Ingrid Kristančič Šomen.