U R E D B A o razvrstitvi prepovedanih drog


Zadnja sprememba in dopolnitev uredbe je bila sprejeta 23. 3. 2017, s katero so na listo prepovedanih drog dodali 3 nove psihoaktivne snovi (MDMB-CHMICA, furanilfentanil in akrilfentanil).


V Sloveniji velja izomerni zakon, kar pomeni, da so prepovedane vse snovi, ki so na seznamu skupin prepovedanih drog in izomere, estri ter etri teh substanc.

 

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog - neuradno prečiščeno besedilo 

Priloga: Seznam skupin prepovedanih drog

 

Za več informacij nam lahko pišete na info@drogart.org.

 
Povezane vsebine

Droge - DOx

14.9.2017DOx označuje skupek izredno močnih psihedeličnih substanc iz družine amfetaminov in fenetilaminov. Aleksander Shulgin jih je prvi sintetiziral in...