U R E D B A o razvrstitvi prepovedanih drog


Zadnja sprememba in dopolnitev uredbe je bila sprejeta 21. 11. 2019. Uredba je začela veljati 15 dni po tem datumu. Na seznam so bile dodane štiri nove snovi, od tega 3 sintetični kanabinoidi ( ADB-CHMINACA, ADB-FUBINACA, FUB-AMB) in sintetični katinon (N-ETILNORPENTILON).


V Sloveniji velja izomerni zakon, kar pomeni, da so prepovedane vse snovi, ki so na seznamu skupin prepovedanih drog in izomere, estri ter etri teh substanc.

 

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog - neuradno prečiščeno besedilo 

 

Seznam skupin prepovedanih drog - glej priponko (spodaj)

 

 

Prepovedane droge so razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi.

 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

 

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

 

(povzeto iz spletne strani JAZMP)
Povezane vsebine

Droge - DOx

14.9.2017DOx označuje skupek izredno močnih psihedeličnih substanc iz družine amfetaminov in fenetilaminov. Aleksander Shulgin jih je prvi sintetiziral in...