U R E D B A o razvrstitvi prepovedanih drog


Zadnja sprememba in dopolnitev uredbe je bila sprejeta 18. 1. 2019, s katero so na listo prepovedanih drog dodali 88 novih psihoaktivnih snovi. Med njimi je več kot 80 analogov fentanila, 3 sintetični kanabinoidi in kratom.


V Sloveniji velja izomerni zakon, kar pomeni, da so prepovedane vse snovi, ki so na seznamu skupin prepovedanih drog in izomere, estri ter etri teh substanc.

 

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog - neuradno prečiščeno besedilo 

 

Priloga: Seznam skupin prepovedanih drog

 

 

Prepovedane droge so razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi.

 

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

 

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

 

(povzeto iz spletne strani JAZMP)
Povezane vsebine

Droge - DOx

14.9.2017DOx označuje skupek izredno močnih psihedeličnih substanc iz družine amfetaminov in fenetilaminov. Aleksander Shulgin jih je prvi sintetiziral in...