Back icon

Uporaba tehtnice

Človek s svojimi čutili ni sposoben natančno določiti teže določene substance (četudi se to komu zdi), zato velja natančna tehtnica za enega izmed najpomembnejših pripomočkov vsakega psihonavta.

Različne substance imajo različno teksturo, zavzemajo različno veliko površino in imajo različno gostoto.

Naprimer: Pred seboj imamo 2 isto velika kupčka snovi X in Y. Čeprav sta na pogled povsem enaka pa se po uporabi tehtnice izkaže, da je kupček X veliko težji od Y. Oblika v kateri imamo določeno substanco prav tako igra pomembno vlogo pri teži same snovi. 1 gram MDMA-ja v kristalu bo na pogled veliko manjši kakor 1 gram MDMA-ja v prahu. To pa bi lahko nevednega uporabnika zavedlo.

Doziranje odmerkov na »uč« je izredno tveganje početje, ki lahko hitro pripelje do neželenega predoziranja. Ta nevarnost je še toliko višja pri substancah, ki delujejo v manj kot 100 mg.

Profesionalne analitske tehtnice z natančnostjo do 1mg so za občasnega uporabnika vsekakor predrage (1000 €+), vendar pa obstaja cela vrsta različnih »hobi« tehtnic, ki imajo natančnost od 1 g pa vse do 1 mg in so cenovno mnogo bolj dostopne. Potrebno se je zavedati, da je kvaliteta izdelave in natančnost le teh mnogo slabša kakor pri profesionalnih tehtnicah, vendar če upoštevamo par pravil in nasvetov, lahko z njimi dosegamo zelo dobre rezultate.

Pri nakupu tehtnice nas zanima v katerem območju bomo tehtali (grami, desetine grama, miligrami) in, ali bomo tehtnico včasih vzeli kam s seboj ter maksimalna obremenitev. Za eno izmed najbolj popularnih in cenovno ugodnih velja model AWS Gemini – 20 portable z deklarirano natančnostjo do 1 mg, ki je na spletu dostopna za manj kot 25 €. 

Tehtnice za natančno delovanje potrebujejo minimalno obremenitev. To pomeni, da četudi proizvajalec deklarira, da tehtnica razbere 1mg, se v praksi izkaže, da pri obremenitvi 1mg števec še zmeraj kaže 0.000 g.  Manjša kot je obremenitev, večja je lahko merilna napaka še posebej pri tehtnicah s slabšimi mehanizmi (nizko cenovne).

Za natančen rezultat je ponavadi potrebno tehtnico obremeniti z vsaj 10x težo, ki jo lahko razbere. Npr: tehtnica, ki lahko razbere stotino grama (0.00 g), ne bo natančno določila 100 mg, takšna tehtnica bi bila primerna za natančno določanje gramov. Če želimo natančno določiti 100 mg, potrebujemo tehtnico, ki lahko razbere do 1 mg natančno. V primeru, da želimo natančno določiti odmerke manjše od 50 mg, se zaradi merilnih napak priporoča priprava raztopine in kasnejše volumetrično odmerjanje. To pomeni, da z uporabo natančne tehtnice (0.001 g) odtehtamo 100 mg snovi ter jo raztopimo v znano količino topila (destilirana voda, alkohol).

Naprimer:  100 mg 2C-B raztopimo v 100 ml destilirane vode, kar nam da 1 mg/ml topila.

1 ml lahko natančno odmerimo z uporabo pipet ali še bolje plastičnih brizg, ki jih lahko pridobimo v lekarni. Nekatere snovi se zelo slabo topijo v vodi, zato je pred pripravo dobro preveriti v katerih topilih je snov topna. Tako pripravljene tekočine naj se porabijo čimprej, saj aktivne snovi veliko hitreje razpadajo v raztopini kakor v suhi obliki.

Nasveti za uporabo tehtnice:

Tehtnico vedno uporabljamo na stabilni, ravni podlagi, oddaljeno od oken, radiatorjev, ter električnih (štedilniki, bojlerji) in elektronskih naprav (telefoni, računalniki). Uporaba tehtnice na prostem se odsvetuje, ob uporabi pa jo v takšnem primeru dobro zavarujemo pred soncem in vetrom.  Pri uporabi natančnejših tehtnic pazimo, da tehtamo v prostoru s sobno temperaturo, ter da jo zavarujemo pred zračnim tokom, ki je posledica raznih ventilatorjev ali premikanja ljudi ali objektov.

Pri uporabi se držimo navodil proizvajalca. Pred tehtanjem vzorca preverimo, da tehtamo v pravilnih enotah (ponavadi imajo tehtnice na voljo več enot npr: 0.001 g / 0.0001 oz / 0.005 ct /  0.02 gn)  ter, da ekran kaže  0.000). Nekatere tehtnice imajo priloženo kalibracijsko utež. Pred vsako uporabo je dobro, da se preveri ali tehtnica še vedno kaže pravilno. V kolikor se pojavijo odstopanja, jo je potrebno ponovno kalibrirati. Držimo se navodil za kalibracijo. Če kalibracijske uteži nimamo, jo je zelo priporočljivo kupiti (tehtnice potrebujejo različne obtežitve za kalibracijo, zato to pred nakupom preverimo). V nasprotnem primeru si lahko pomagamo npr. z evrskimi kovanci (1€ slovenski kovanec tehta: 7,5g).

Ena izmed pogostih napak je, da takoj, ko se tehtnica prižge in še preden prikaže 0000 g, položimo tehtalno posodo na senzor. Tehtnica nato prikaže 0000 g s tehtalno posodo vred.  Vedno najprej počakamo, da tehtnica prikaze 0000 g, nato položimo tehtalno posodo in uporabimo funkcijo tariranja (TARE). Uporabimo čim manjšo tehtalno posodico in pazimo na maksimalno obremenitev tehtnice. Snov vedno položimo na sredino tehtalne površine.

V kolikor se pri dodajanju manjših količin snovi na tehtalno površino odčitek ne spremeni, včasih pomaga, da se narahlo dotaknemo tehtalne površine.