Knjižnica

DrogArt publikacije
24. maj 2022

How has the COVID-19 Epidemic Changed Drug Use and the Drug Market in Slovenia?

Raziskava o vplivu epidemije Covid-19 na uporabo in trg drog v Sloveniji, narejena na DrogArtu v času prvega zaprtja javnega življenja spomladi 2020. Članek je dostopen v angleščini.

arrow
DrogArt publikacije
5. maj 2021

KJE SI? Priročnik za starše mladih, ki se srečujejo z uporabo drog

Priročnik je namenjen staršem, ki jih tematika uporabe drog pri mladih zanima, ki imajo doma najstnika_co, ki eksperimentira z uporabo drog ali ima z njo mogoče že težave, staršem, ki se želijo samo pripraviti na tovrstne situacije, ali preprosto vsem, ki jih ta tematika zanima.

arrow
DrogArt publikacije
10. december 2020

Odprta scena: Zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani

Monografija je zanimiv kolaž perspektiv, ki omogočajo vpogled v življenjski svet brezdomnih uporabnikov javnih prostorov v mestu, oceno potreb in analizo vrzeli v obstoječih odgovorih.

arrow
DrogArt publikacije
2. april 2020

Pomen testiranja drog izven konteksta nočnega življenja v Sloveniji (2018, ang.)

The main purpose of the research was to evaluate the implementation of the drug checking service in Slovenia and to obtain the opinion of users included in harm reduction programmes for high-risk drug users and of drug users in nightlife settings on drug checking, the reasons for drug checking, and their attitude towards adulterants in the drugs that they use.

arrow
DrogArt publikacije
2. april 2020

Uporaba sintetičnih katinonov v Sloveniji (2015)

V prispevku so predstavljeni rezultati kvantitativnega dela raziskave o uporabi sintetičnih katinonov in drugih novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji.

arrow
DrogArt publikacije
2. april 2020

The importance of drug checking outside the context of nightlife in Slovenia

The main purpose of the research was to evaluate the implementation of the drug checking service in Slovenia and to obtain the opinion of users included in harm reduction programmes for high-risk drug users and of drug users in nightlife settings on drug checking, the reasons for drug checking, and their attitude towards adulterants in the drugs that they use.

arrow
DrogArt publikacije
26. marec 2018

Night Lives: Reducing Drug-Related Harm in the Night Time Economy (2018)

The UK’s night time economy is failing to protect its most valuable asset: the people who go out and enjoy it.

arrow
DrogArt publikacije
16. januar 2016

Nightlife Reconsidered

Publikacija Nightlife Reconsidered obravnava nočno življenje, preventivne pristope in pristope zmanjševanja škode v preteklosti in danes, predvsem pa se ukvarja z zagotavljanjem večje varnosti v nočnem življenju in je namenjena vsem, ki so kakorkoli povezani z nočnim življenjem.

arrow
DrogArt publikacije
30. september 2013

Še ena knjiga o drogah? Informacije o drogah za srednješolce

Preprosto, v tej knjigi najdeš vse osnovne informacije o alkoholu in drugih drogah, informacije o zmanjševanju tveganj, kako pomagati prijatelju, ki se znajde v težavah zaradi uporabe drog, osnovne informacije o tem, kje iskati pomoč, če imaš ti ali tvoj prijatelj težave z uporabo drog, eno poglavje pa je namenjeno tudi staršem.

arrow
DrogArt publikacije
15. januar 2013

Kako poročati o drogah

Združenje DrogArt je v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije izdalo publikacijo Kako poročati o drogah, ki vsebuje smernice za odgovorno poročanje o drogah v medijih. Priročnik je namenjen tako novinarjem, ki poročajo o drogah, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju drog (na koga se obrniti, kdaj in kako se pogovarjati z mediji) in drugim, ki jih tematika zanima.

arrow