Back icon

Uporaba sintetičnih katinonov v Sloveniji (2015)

V prispevku so predstavljeni rezultati kvantitativnega dela raziskave o uporabi sintetičnih katinonov in drugih novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji.

V prispevku so predstavljeni rezultati kvantitativnega dela raziskave o uporabi sintetičnih katinonov in drugih novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji. Opisane so značilnosti uporabe sintetičnih katinonov pred in po uvrstitvi na seznam prepovedanih psihoaktivnih snovi pri nas, načini uporabe in mehanizmi delovanja ter zdravstvene težave, povezane z uporabo katinonov. Poseben poudarek je na uporabi novih psihoaktivnih snovi v posebnih populacijah, med prostitutkami, na zabavah chemsex, v vzgojnih zavodih in drugih institucijah. Glavne ugotovitve raziskave so, da so v Sloveniji med uporabniki novih psihoaktivnih snovi najbolj popularni različni sintetični katinoni, glavni razlogi za uporabo pa so pozitivni učinki, nižja cena in večja čistost kot pri prepovedanih drogah. Uporabniki so imeli zaradi uporabe novih psihoaktivnih snovi izražene psihične in fizične težave; podobno kot v raziskavah, opravljenih v tujini, so se kazali znaki psihološke odvisnosti od sintetičnih katinonov.

Avtorji: Matej Sande, Mina Paš in Mirjan Švagelj

Raziskava je dostopna v zborniku Socialna pedagogika, leto 2015, št.1-2.

Uporaba sintetičnih katinonov v Sloveniji