Back icon

DOx

DOx označuje skupek izredno močnih psihedeličnih substanc iz družine amfetaminov in fenetilaminov. Aleksander Shulgin jih je prvi sintetiziral in dokumentiral njihove učinke v svoji knjigi PIHKAL.

DOx je skupina spojin, ki vključuje veliko število dolgo trajajočih in zelo potentnih drog. DOx ne vključuje samo DOB, DOC, DOI, DOM, ampak tudi vrsto drugih manj znanih substanc, kot so Aleph in TMA serije. Skoraj vse substance v tej skupini imajo zelo dolgo delovanje (12 – 30 ur), so aktivne v zelo nizkih odmerkih (manj kot 1mg do par mg) ter imajo počasen »onset«. Ponavadi so učinki opisani kot bolj stimulativni in manj spiritualni v primerjavi s klasičnimi psihadeliki.

Pojavljajo se v obliki prahu, raztopin ali pa nanešeni na pivnike. Na črnem trgu se pojavljajo zelo redko, so pa bili zaznani tudi primeri pivnikov, ki so se prodajali kot LSD, vendar se je po analizi izkazalo, da vsebujejo substanco izmed DOx serije.

Zaradi izredno dolgega »onseta«, časa delovanja, potentnosti in posledično težav z doziranjem, so te substance nepriporočljive za neizkušene uporabnike halucinogenov.

Učinki

Za DOx substance so značilni močni vizualni učinki (halucinacije), fizična zadetost (ang. »body load«) s pridruženo fizično in mentalno stimulacijo.

Učinki nastopijo šele po 2-4 h in vključujejo:

 • Izboljšanje počutja
 • evforijo
 • halucinacije
 • povečano družabnost
 • introspekcijo
 • izboljšanje zaznave čutnih dražljajev
 • povečano empatijo
 • stimulacijo
 • popačeno dojemanje časa
 • slabost
 • vazokonstrikcijo (stiskanje žil)
 • nemir
 • zmedenost
 • tesnobo
 • težave s spanjem.

Načini uporabe in doziranje

DOx substance so aktivne že pri 1mg ali manj (manj kot 1mg npr. pri DOB in DOI), zaradi tega so težke za dozirati. Spadajo med redke substance, ki so aktivne v tako majhni količini, da jih je smiselno dozirati preko pivnikov.

V nadaljevanju bomo navedli samo oralne doze, saj nam niso znani drugi načini administracije za DOx substance. Navedli bomo samo doze za DOC, saj je le-ta po naših zaznavah najbolj pogost DOx.

 

Oralne doze za DOC

Lahka   1.0 – 1.5 mg
Srednja 1.5 – 2.5 mg
Močna 2.5 – 5.0 mg
Zelo močna 5.0 + mg

 

Učinki se pri oralni uporabi DOC pojavijo od 30 – 150 min po zaužitju in trajajo od 8 – 20 ur (odvisno od odmerka, večji odmerki znatno podaljšajo trajanje). Zaradi zelo majhnih odmerkov se v primeru, da rokujemo s prahom, priporoča uporaba volumetričnega odmerjanja (raztopimo določeno količino snovi v določeno količino topila in nato uporabimo natančno pipeto ali brizgo za odmerjanje).

Zmanjševanje tveganj

 • Nujna previdnost pri doziranju (uporaba tehtnice, volumetrično odmerjanje…)! Ker gre za izredno močne in dolgotrajno-delujoče substance, majhna napaka lahko pomeni izredno neprijetno izkušnjo.
 • Zaradi zelo dolgega »come upa« je potrebno vedno počakati vsaj 2-3 ure pred ponovnim doziranjem, saj se s tem lahko izognemo zelo neprijetnemu in dolgotrajnemu predoziranju.

Ne uporabljati DOx substanc, če trenutno niste v dobri psihični kondiciji ali niste spočiti (afterji).

Ne uporabljati DOx substanc, če nimate veliko časa na voljo (npr. če vas čakajo pomembni opravki v naslednjih 24h).

Pri uporabi DOx substanc priporočamo dosledno upoštevanje splošnih napotkov zmanjševanja škode pri uporabi halucinogenov: izbira primernih okoliščin, kraja in časa (»set in settinga«), imeti »trip-sitterja« oz. trezno osebo, ki bo skrbela za vašo dobrobit v času zadetosti, …

Mešanje

S STIMULANSI: Ker gre za substance amfetaminskega tipa je mešanje z ostalimi stimulansi lahko tvegano, še posebej pri osebah, ki imajo težave s kardiovaskularnim sistemom.

Z MAOI delujočimi substancami: Mešanje z antidepresivi (SSRI-ji, triciklični antidepresivi) je odsvetovano zaradi možnost pojava serotoninskega sindroma.

S POMIRJEVALI (antipsihotiki, benzodiazepini): V primerih skrajno neprijetnih »bad tripov« lahko kombiniranje s pomirjevali nekoliko omili doživetje, vendar je potrebno predhodno podrobno informiranje o morebitnih posledicah kombiniranja.

Pravne posledice in testiranje

Legalnost substanc v Sloveniji lahko preveriš na naslednji povezavi.

Testiranje

Več informacij o testiranju najdeš na naslednji povezavi. Za dodatne informacije o testiranju lahko tudi pišeš na testiranje@drogart.org ali pokličeš na 040 756 602.