O združenju DrogArt

7. december 2012


Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Združenje DrogArt ima od leta 2005 status humanitarne organizacije. Vizija Združenja DrogArt je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Naše vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

 

Osnovni podatki

Organizacijska oblika: društvo
Naslov (sedež društva): Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Matej Sande, predsednik
DŠ: SI61443921
Matična številka: 1207709
TRR: 05100 8000097865

 

Kontaktni podatki - DrogArt info točka

Naslov: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
Telefon: 059 04 72 71 in 01 439 72 70 (vsak delavnik od 9h do 17h)
GSM: 041 730 800 (vsak dan od 8h do 16h)
Email: info@drogart.org

DrogArt info točka je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.

Sprejem vzorcev psihoaktivnih snovi za testiranje: vsak delovni dan med 10.00 - 13.00 in 14.00 - 17.00.

 

 

Postopek pritožbe v programih Združenja DrogArt