Back icon

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Novembra 2023 je bila v uradnem listu objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Z omenjenimi dopolnitvami se v seznam prepovedanih drog dodaja novih 16 snovi.

Novembra 2023 je bila v uradnem listu objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Z omenjenimi dopolnitvami se v seznam prepovedanih drog I. skupine dodaja novih 14 snovi, v II. skupino pa 2 novi snovi. Uredba je že v veljavi.

V Sloveniji velja izomerni zakon, kar pomeni, da so prepovedane vse snovi, ki so na seznamu skupin prepovedanih drog in izomere, estri ter etri teh substanc.

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog – neuradno prečiščeno besedilo 

Seznam skupin prepovedanih drog – glej priponko (spodaj)

Prepovedane droge so razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi.

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

(povzeto iz spletne strani JAZMP)

Seznam prepovedanih drog