Back icon

Vabimo te k sodelovanju v anketi za namen raziskave o psihedeličnih terapijah v Sloveniji

Pomagaj pri raziskavi v projektu ARIS.

Vljudno vabljeni k sodelovanju v anketi, s katero pomagate pri izvajanju temeljnega raziskovalnega projekta ARIS, ki je usmerjen v raziskovanje uradno nepriznanih terapij s psihedeliki v slovenskem pravnem sistemu.

Raziskovalni projekt izvaja raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Projekt naslavlja malo raziskano področje uporabe psihedeličnih substanc za naslavljanje težav v dušenem zdravju, za osebnostno rast ipd. Z anketo želimo pridobiti boljši uvid v splošno poznavanje klasičnih psihedelikov, odnos do psihoaktivnih substanc in njihovega pravnega statusa ter morebitne izkušnje s psihedeličnimi substancami.

Anketa je popolnoma anonimna in namenjena znanstvenemu raziskovanju. Izpolnjevanje ankete traja približno 10-15 minut, zbrane podatke pa bomo obravnavali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Z anketo zbrani podatki bodo objavljeni na eni izmed platform za odprto deljenje podatkov, kjer bodo dostopni tudi drugim raziskovalcem in raziskovalkam. 

Vprašalnik je dostopen na povezavi: https://1ka.arnes.si/psihedeliki  

Več o raziskovalnem projektu: https://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/uradno-nepriznane-terapije-s-psihedeliki-v-slovenskem-pravnem-sistemu/  

Za sodelovanje se vam ekipa raziskovalne skupine zahvaljuje!