Back icon

DrogArtova kolumna: Zadet od ljubezni ali od drog?

Nekatere droge nam dajo občutek povezanosti, ljubezni, empatije. To so tudi občutki, ki jih nekateri ljudje pogosto iščejo. Pri tem je pomembno, da le teh ne dobimo samo preko psihoaktivnih substanc, temveč tudi v medosebnih odnosih.

Odnos je namreč nekaj najbolj osnovnega. Že dojenček in mama vzpostavita odnos s prvim stikom/kontaktom. Ljudje imamo namreč potrebo po kontaktu, po povezanosti, saj smo socialna bitja, ki se skozi odnose učimo spoznanj o samem sebi.

Glede na odnose v družini, glede na zadovoljene osnovne fiziološke in čustvene potrebe, se otrok nauči zaupanja v življenje. Temu rečemo varna navezanost. Le ta vpliva tudi na vzpostavljanje odnosov v odraslem življenju. Velikokrat mladi, ki niso varno navezani, skušajo z eksperimentiranjem s psihoaktivnimi snovmi izpolniti svoje neizpolnjene relacijske (odnosne) potrebe, hkrati pa psihoaktivne snovi blažeče vplivajo na bolečino, ki jo nosijo v sebi kot posledico neizpolnjenih relacijskih potreb.

Velikokrat je ravno učinek substance tisti, ki nam daje tisto, kar nam najbolj ustreza, ugaja   ali celo manjka. Ni vedno tako, vendar je pri tistih, ki droge uporabljajo prepogosto lahko to razlog za tolikšno uporabo drog. Substanca na nek način postane nadomestilo za zadovoljujoče medosebne odnose, ki se težko razvijejo zaradi (čustvenih) razvojnih primanjkljajev (Khantzian in Albanese, 2008). S prepogosto uporabo drog si veliko ljudi tako lajša emocionalno bolečino, ki pa se ravno zaradi uporabe, ta še poglablja.

Ljudje, ki imajo težave z uporabo drog, ali pa so od nje odvisni, tako na nek način vzpostavijo odnos s substanco, zato je vsako svetovalno terapevtsko delo ključno ravno na področju odnosov – tako z drugimi kot s samim seboj. Neizpolnjene odnosne potrebe se zdravijo le z odnosom (v tem primeru znotraj terapevtskega odnosa).

Občasna oz. redka uporaba drog oz. dejstvo, da so nam tovrstni občutki pri substancah všeč ne pomeni, da imamo težave s substancami ali z odnosi. Pomeni le, da je pomembno občutke, ki jih dajo določene psihoaktivne substance gojiti in jih ohranjati tudi po prenehanju uporabe drog.

Februarja veliko praznujemo (Valentinovo, pustovanje ipd.), zato naj bodo zabave čim bolj pristne, čim manj tvegane in predvsem, naj bodo naši občutki res naši (ne glede na uporabo drog :)).

Avtorica: Anja Mihevc

Članek je bil objavljen na www.delo.si, februar 2017.