Back icon

Putilon* prodan kot Ritalin (metilfenidat) na darknetu

Opozorilo

Vzorec, ki namesto ali poleg pričakovane snovi vsebuje druge psihoaktivne snovi, katerih uživanje predstavlja akutno tveganje za zdravje ali je potencialno življenjsko nevarno.

Aktivne snovi

Putilon (sintetični katinon) *rezultat analize še ni dokončno potrjen

Dodaten opis

Rezultat analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, je pokazal, da okrogla zelena tabletka z oznako »CIBA« na eni strani in prepolovno zarezo ter oznako »3« na drugi strani, namesto metilfenidata vsebuje novo psihoaktivno snov iz skupine sintetičnih katinonov Putilon.

O snovi trenutno ni znanih nobenih informacij, zato se uporaba odsvetuje!

 

Datum testa

24.5.2024