Back icon

Izberi sam

Program Izberi sam se fokusira na teme manj tveganega pitja alkohola, spolnosti in odnosov.

Na dogodkih nočnega življenja in odprtih javnih površinah smo prisotni z vrstniško terensko ekipo, ki mlade informira, razdeljuje materiale za manj tvegano pitje, vožnjo in spolnost ter je na voljo za pomoč, če je ta potrebna (laična prva pomoč, kratek razbremenilen pogovor). V sklopu dijaških intervencij sodelujemo s srednjimi šolami in dijaškimi domovi, kjer smo prisotni s t.i. info točkami, kjer vrstniški terenski delavci_ke mlade informirajo prek različnih iger in materialov. Po želji organiziramo tudi pogovorne delavnice »Kafane« v dijaških domovih, mladinskih centrih in drugje. Nudimo tudi delavnice in predavanja tako za mlade kot tudi starše in strokovne delavce_ke v šolah in drugih ustanovah, ponujamo pa tudi izobraževalne delavnice za podjetja. S klubi in organizatorji sodelujemo v obliki popestritve dogajanja in varnosti obiskovalk_cev z infotočkami, informativnimi gradivi ter z usposabljanji o kvalitetnem nočnem življenju v sklopu projekta NightArt. Za mlade, ki se zaradi pitja alkohola znajdejo v stiski, nudimo svetovanje in psihoterapijo (v živo, telefonsko in spletno).

Instagram: @izberisamekipa

Facebook: Izberi sam

TikTok: @izberisam