Back icon

Iz Principa

Majhna, a izkušena ekipa socialnega marketinga Iz principa snuje in izvaja družbenoodgovoren marketing, kreativne komunikacijske akcije, ki ozaveščajo in spodbujajo boljši svet, inovativne projekte, ki ustvarjajo družbeni učinek.

S svojim znanjem marketinga, tekstopisja in oblikovanja spodbujamo pozitivne spremembe v družbi – s svojim delom na področju socialnega marketinga želimo prispevati k spoštovanju človekovih pravic, bolj zdravemu okolju, medsebojnemu sprejemanju, spoštovanju vseh bitij, enakosti spolov, bolj zdravemu življenjskemu slogu, varnosti na cesti in drugje, socialnemu varstvu in pravičnosti.

Z različnimi inovativnimi in vidnimi komunikacijskimi akcijami,

kreativnimi grafičnimi rešitvami,

zasnovo scenarijev in izdelavo TV- ter radijskih oglasov,

oblikovanjem spletnih strani,

zasnovo in izvedbo ozaveščanja na družbenih omrežjih,

inovativnimi izkustvenimi projekti,

aktivacijami na terenu,

gverilskimi akcijami,

odnosi z mediji in

organizacijo dogodkov

ustvarjamo zgodbe, ki ozaveščajo in opominjajo.