Back icon

New Psychoactive substances in Europe

Predstavitev rezultatov evropskega projekta o NPSjih, v katerem je sodeloval tudi DrogArt. Prispevki so izšli (v angleščini) v češki reviji Adiktologie.

V revijo so zbrana  tematska poglavja in raziskave o porastu NPS (novih psihoaktivnih substanc) ter internetnih virov drog v različnih populacijah  v Evropi ter razvoj politike drog kot odgovora na nastalo situacijo.

Adiktologie