Back icon

CLOUD ISSUES, GROUND SOLUTIONS

Priročnik spletnega mladinskega dela in aplikacija

V okviru Erasmus+ projektov smo s koncem leta 2022 zaključili projekt “Cloud Issues, Ground Solutions”, v katerem smo sodelovali z devetimi organizacijami iz osmih držav: Consumo Conciencia in Energy Control iz Španije, Juventas iz Črne gore, Kosmicare iz Portugalske, Re Generacija iz Srbije, REM iz Italije, SIN iz Poljske in Terra Association iz Hrvaške.

Rezultat projekta je bilo virtualno usposabljanje mladinskih delavcev na področju spletnega dela, kjer smo s projektnimi partnerji predstavili hitro spreminjajoče se trende na spletu na področju psihoaktivnih substanc, uporabo in razvoj digitalnih orodij med mladinskimi delavci in hkrati preverili načine dela v organizacijah po epidemiji. Namen je bil primerjati stanje in kulturno obarvane preference med državami udeleženkami. Stremeli pa smo tudi k vzpostavljanju močnejše mreže organizacij, ki delujejo v sferi zmanjševanja škode na področju drog in poznavanju pravnih ureditev na področju psihoaktivnih substanc po Evropi.

Na virtualnem usposabljanju je sodelovalo 47 mladinskih delavcev in delavk, aktivnih na področju zmanjševanja tveganja pri uporabi alkohola in ostalih drog. Poslušali so predavanja o osnovah spletnega dela, o psihadeličnih intervencijah na spletu, sodelovali na delavnici prepoznavanja e-seksizma in kako reagirati v situacijah spletnega nadlegovanja ter se izobraževali o novih substancah na trgu. Poglobili so se v delovanje “Dark neta”, izmenjali izkušnje na področju spletne psihosocialne pomoči, spoznavali socialno delo znotraj igranja spletnih igric ter se učili uporabljati “TikTok” in ostala interaktivna spletna orodja.

Rezultat projekta je med drugim tudi priročnik, ki naslavlja osnovne koncepte spletnega dela in zajema vsebino vseh izvedenih predavanj in delavnic. Namenjen je krepitvi kompetenc za delo v kulturno raznolikem okolju in širjenju razumevanja pristopov k delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi.  Partnerske organizacije so delile izkušnje dela z ranljivimi skupinami. Ob ustreznem razmisleku lahko bralec_ka pridobljene informacije asimilira v svoje razmišljanje in posledično v svoje vsakdanje delovno življenje. Priročnik zajema tudi informacije o zakonodaji na področju psihoaktivnih substanc posamezne države ter glasbo in recepte iz vsake države.

Tekom projekta smo ustvarili tudi spletno aplikacijo, ki preko vsebine usposabljanja povezuje mladinske delavce, aktivne na področju zmanjševanja škode pri tveganih vedenjih mladih preko dela na spletu. Preko aplikacije je možno dostopati tudi do mreže organizacij z izkušnjami na področju digitalnega mladinskega dela ter do njihovih prispevkov k razvoju spletnih intervencij. V tem toku misli smo prepričani, da sta intersekcijski pogled in sodelovanje med različno usmerjenimi strokovnimi delavci ob sočasnem upoštevanju perspektive moči ključnega pomena za ustvarjanje kar se da kvalitetnega delovnega odnosa z uporabnico_kom. Verjamemo, da smo z izvedbo projekta Cloud Issues Ground Solutions naredili pomemben korak v to  smer.

Pri delu z ljudmi je zelo pomembno, da posameznikovo problemsko situacijo skušamo pogledati skozi različne (strokovne) perspektive. Ljudje namreč niso samo brezdomni, niso samo zasvojeni, niso samo del LGBTIQ+ skupnosti in podobno. Običajno se nahajajo stičišču več različnih ranljivosti in/ali še več kot to.

Projekti kot je ta, nam pomagajo spoznati prednosti spremembe dela v virtualna okolja in izboljšati kakovost našega dela z ljudmi. Spletno delo je namreč postalo ne le naša prihodnost, temveč tudi realnost vsakdanjega dela z uporabniki tudi na področju socialnega varstva in psihosocialne pomoči.

Povezava do aplikacije: https://cloud-issues-ground–app.glideapp.io

Povezava do priročnika: https://www.canva.com/design/DAFYGAgAwMY/esescfbWWSGhPQX562hj2A/view