Back icon

Evropska raziskava o drogah

Sodeluj v Evropski raziskavi o uporabi drog 2024

Cilj Evropske spletne raziskave o uporabi drog 2024 je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe drog, pogostosti in načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med osebami, ki uporabljajo droge. Presečna raziskava istočasno poteka v 32 evropskih in sosednjih državah, vprašalnik je pripravil EMCDDA, NIJZ je posrkbel za prevod in prilagoditev slovenskim razmeram.

K sodelovanju v spletni anketi vabimo osebe, stare 18 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat uporabile CBD izdelke ali izdelke z nizko vsebnostjo THC-ja in/ali katero izmed naslednjih drog: konoplja (hašiš ali marihuana), kokain/crack-kokain, ekstazi/MDMA, amfetamin, metamfetamin, heroin, nova psihoaktivna snov ali ketamin.

 Evropska spletna raziskava o uporabi drog je aktivna in dosegljiva na:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Slovenia 

Hvala za sodelovanje