Back icon

DrogArtova kolumna: Droge in psiha

Ko in če se posameznik sploh odloči za uporabo drog, imata ključno vlogo tako človekova dobra fizična, kot tudi psihična kondicija.

Zdravje in dobro počutje sta med seboj povezana. Človekova psiha in telo sta celota, zato je za dobro funkcioniranje pomembno oboje. Za kakovostno življenje potrebujemo tako dobro fizično kondicijo, ki jo pridobimo npr. s športom, uravnoteženo prehrano, masažo ipd., kot psihično, kot so zadovoljstvo, sreča, pozitivni odnosi z drugimi, smisel življenja, osebna rast, pozitivne izkušnje, obvladovanje okolja, kakovosten spanec. To ravnovesje nam lahko poruši stres, lahko pa ga poruši tudi uporaba drog.

Če se človek odloči za uporabo drog, je pomembno, da ima dobro psihofizično kondicijo. Velikokrat se namreč lahko zgodi, da učinki drog sprožijo še večje težave, na katere pa je potrebno biti pozoren.

Pri uporabi drog lahko pride do spremenjene zaznave realnosti, poleg tega pa se pri človeku zelo okrepi doživljanje notranjega sveta (čustev, telesnih občutkov …). Ta občutenja so lahko prijetna, lahko pa so zelo neprijetna in težavna ter lahko pripeljejo do večje duševne stiske.

Večinoma izzvenijo, ko popustijo učinki drog, lahko pa se nadaljujejo in vodijo v resnejše zaplete. Neprijetni učinki se lahko kažejo kot sumničavost, prisluhi, prividi, paničnost, kaotičnost, zmedenost, občutenje močnih čustev, občutek, da ne bo nikoli minilo, ipd. 

Lahko se tudi zgodi, da še tudi več dni ali celo tedne po uporabi psihoaktivnih snovi ali po neprijetni psihični izkušnji naše telo in psiha ne uspeta vzpostaviti ravnovesja (nespečnost, nihanje razpoloženja, anksioznost, depresija, paranoične misli in predstave). Takrat je priporočljivo, da se z nekom o tem pogovorimo ali poiščemo pomoč, saj  gre lahko za resnejše psihične težave. Z uporabo psihoaktivnih snovi lahko sprožimo resnejše duševne zaplete (tveganje je še večje, če so psihične težave v družini).

Nekateri posamezniki duševne stiske lajšajo z uporabo drog, kar lahko stanje le še poslabša, čeprav mislijo, da jim uporaba drog le koristi. Vsaka psihoaktivna snov, ki jo vnesemo v naše telo, spremeni psihofizično stanje telesa, zato previdnost ni odveč.

Če se posameznik odloči za uporabo drog, je pomembno, da poskrbi za zmanjševanje tveganj pred, med in po uporabi drog. Poskrbeti je potrebno za set (človekovo notranje/psihično stanje ob uporabi drog) in setting (ob uporabi je pomembno tudi okolje – varen prostor in ljudje, ob katerih se dobro počutimo).

V kolikor se srečate s tovrstnimi težavami, se lahko obrnete tudi na DrogArt center za svetovanje in psihoterapijo, kjer se s tovrstnimi primeri srečujemo kar pogosto.

Avtorici: Anja Mihevc in Lavra Vrlič

Članek je bil objavljen na www.delo.si, avgusta 2016.