Back icon

3-CMC in 2-MMC prodana kot 3-MMC v Ljubljani

Opozorilo

V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS sta bila v Ljubljani zaznana dva vzorca, ki sta se prodajala kot 3-MMC, vsebovala pa sta 3-CMC oziroma 2-MMC.

Vzorec, ki namesto ali poleg pričakovane snovi vsebuje druge psihoaktivne snovi, katerih uživanje predstavlja akutno tveganje za zdravje ali je potencialno življenjsko nevarno.

Aktivne snovi

3-CMC oziroma 2-MMC

Dodaten opis

Rezultati analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, so pokazali, da vzorca v obliki kristalčkov bež in rjave barve, ki sta se v Ljubljani prodajala kot 3-MMC, dejansko vsebujeta 3-CMC oziroma 2-MMC.

O snovi 3-CMC ni na voljo veliko informacij, predvideva pa se, da povzroča podobne stranske učinke kot drugi sintetični katinoni, in sicer: povišan srčni utrip, povišan krvni tlak, vznemirjenost, psihoze, epileptični napad, pregretje telesa, bolečine v prsih, itn.

V povezavi z uporabo 3-CMC je pet držav EU poročalo številne zastrupitve in smrtne primere.

Datum testa

6.1.2023

Vzorec so v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrali na info točki Združenja
DrogArt. Analizo vzorca je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Obvestilo je
pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.