Back icon

Redna letna skupščina združenja DrogArt

Na Združenju DrogArt vabimo svoje člane na redno letno skupščino, ki bo 27.3.2024 ob 14.30 na Dalmatinovi ulici 4 v sejni sobi ZSSS (3. nadstropje – knjižnica). Predlagani dnevni red:

Na Združenju DrogArt vabimo svoje člane na redno letno skupščino, ki bo 27.3.2024 ob 14.30 na Dalmatinovi ulici 4 v sejni sobi ZSSS (3. nadstropje – knjižnica).

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva
  2. Predstavitev vsebinskega poročila za leto 2023 in poročilo o delu mladinske sekcije
  3. Predstavitev finančnega poročila za leto 2023 in predstavitev poročila nadzornega odbora
  4. Sprejem različnih dokumentov in potrditev pooblastil
  5. Plan delovanja društva v letu 2024
  6. Določitev višine članarine za leto 2024
  7. Razno

Vabljeni