Back icon

NightArt

Projekt NightArt se zavzema za vzpostavitev čim bolj varnega nočnega življenja.

Njegov osnovni namen je akterje v nočnem življenju izobraziti o tem, kako v nočnem življenju vzpostaviti varen in prijeten prostor za vse obiskovalke_ce ter zaposlene – brez nasilja, seksizma, diskriminacije in nadlegovanja. Ozavešča o pomenu vsem dostopne brezplačne vode, preventivnih materialov kot so čepki za ušesa in kondomi, izobraženega strežnega osebja in možnosti varnega prevoza z zabave.

V prvi vrsti je namenjem organizatorkam_jem dogodkov, lastnicam_kom klubov ter vsem ostalim akterkam_jem v nočnem življenju.

Ponuja izobraževanja in svetovanje na temo možnih zapletov v nočnem življenju, kako jih poskusiti preprečiti in kako nanje optimalno odreagirati. Izobraževanja so pripravljena za vsak klub, organizacijo ali kolektiv posebej, upoštevajoč individualne značilnosti prostora, organizatork_jev in obiskovalk_cev. Primerna so tako za tiste, ki se z organizacijo dogodkov šele spoznavajo kot tudi za tiste bolj izkušene, ki bi svojo aktualno ponudbo želeli izboljšati ali pa so se pri izvedbi dogodka srečali z zapleti, ki bi jih želeli v prihodnje preprečiti.