Back icon

The World Drug Perception Problem: Countering Prejudices About People Who Use Drugs

Namen tega poročila je analizirati najpogostejše zaznave in strahove, jih primerjati z razpoložljivimi dokazi o drogah in ljudeh, ki jih uporabljajo, in dati priporočila o spremembah, ki jih je treba sprejeti za podporo reform v smeri učinkovitejših politik na področju drog.

Reforme politike na področju drog je bilo težko oblikovati, sprejeti ali izvajati, ker so trenutne politike in odzivi pogosto temeljile na dojemanju in strastnih prepričanj, in kar bi morale biti dejanske razprave, ki bi vodile do učinkovitih politik, so bile pogosto obravnavane kot moralne razprave.

Poročilo je v angleškem jeziku.

The World Drug Perception Problem