Publikacije|starši

Tri leta kasneje

Tri leta kasneje

2003

Tri leta kasneje

2003 - Knjiga Tri leta kasneje je razdeljena na tri dele. Prvi del predstavlja kvantitativno raziskavo uporabe drog (po ESPAD-u primerljivi metodologiji) med ljubljanjskimi srednješolci tretjih in četrtih letnikov. Poseben poudarek tega dela je v preverjanju sprememb v uporabi drog pri isti generaciji srednješolcev od prvega do četrtega letnika šolanja. Drug in tretji del knjige predstavlja kvantitativno spremljanje uporabe drog med dijaki zaključnih letnikov srednjih šol z metodo fokusnih skupin ter z intervjuvanjem staršev. Namen teh pogovorov je bil spoznati različne načine, kako mladostniki in starši razumejo lastno uporabo drog in uporabo drog pri svojih otrocih.