Publikacije|raziskava

Tri leta kasneje

Tri leta kasneje

2003

Tri leta kasneje

2003 - Knjiga Tri leta kasneje je razdeljena na tri dele. Prvi del predstavlja kvantitativno raziskavo uporabe drog (po ESPAD-u primerljivi metodologiji) med ljubljanjskimi srednješolci tretjih in četrtih letnikov. Poseben poudarek tega dela je v preverjanju sprememb v uporabi drog pri isti generaciji srednješolcev od prvega do četrtega letnika šolanja. Drug in tretji del knjige predstavlja kvantitativno spremljanje uporabe drog med dijaki zaključnih letnikov srednjih šol z metodo fokusnih skupin ter z intervjuvanjem staršev. Namen teh pogovorov je bil spoznati različne načine, kako mladostniki in starši razumejo lastno uporabo drog in uporabo drog pri svojih otrocih.

Na spidu

Na spidu

2002

Na spidu

2002 - Knjiga Na spidu je razdeljena na tri dele. Prvi del opisuje fenomenologijo in farmakologijo sintetičnih drog, kulturo elektronske glasbe in možnosti za preventivno delovanje na področju stimulantov amfetaminskega tipa. Drugi del zajema predstavitev raziskovalne naloge »Uporaba amfetamina, metamfetamina in drugih sintetičnih drog v Sloveniji«. Tretji del podrobneje opisuje mehanizem delovanja stimulantov amfetaminskega tipa, načine delovanja in učinke ter toksičnost in možne zaplete pri uporabi posameznih stimulantov.

Ekstazi in plesne droge

Ekstazi in plesne droge

1999

Ekstazi in plesne droge

1999 - Knjiga Ekstazi in plesne droge je prva domača knjiga o sintetičnih drogah. Vsebuje osnovne informacije o ekstaziju in prikazuje rezultate kvalitativne raziskave uporabnikov ekstazija iz leta 1996. Izdala sta jo Inštitut za kriminologijo in Pedagoška fakulteta. Knjiga je dostopna v PDF formatu.