Na spidu


Knjiga Na spidu je razdeljena na tri dele. Prvi del opisuje fenomenologijo in farmakologijo sintetičnih drog, kulturo elektronske glasbe in možnosti za preventivno delovanje na področju stimulantov amfetaminskega tipa. Drugi del zajema predstavitev raziskovalne naloge »Uporaba amfetamina, metamfetamina in drugih sintetičnih drog v Sloveniji«. Tretji del podrobneje opisuje mehanizem delovanja stimulantov amfetaminskega tipa, načine delovanja in učinke ter toksičnost in možne zaplete pri uporabi posameznih stimulantov.

Avtorja: Matej Sande in Mina Kranjc


Ključne besede: elektronska glasba, stimulansi, sintetične droge, raziskava, preventiva


Št. strani: 191
Format: 16x24
Naročilo: info@drogart.org
Cena: 10 €