Vabilo na letno skupščino

14. marec 2023|Novice

Na Združenju DrogArt vabimo svoje člane na redno letno skupščino, ki bo 28.3.2023 ob 14.30 na Dalmatinovi ulici 4 v sejni sobi ZSSS (3. nadstropje - knjižnica).


Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva
  2. Volitve v organe Združenja DrogArt
  3. Predstavitev vsebinskega poročila za leto 2022 in poročilo o delu mladinske sekcije
  4. Predstavitev finančnega poročila za leto 2022 in predstavitev poročila nadzornega odbora
  5. Sprejem različnih dokumentov in potrditev pooblastil
  6. Plan delovanja društva v letu 2023
  7. Določitev višine članarine za leto 2023
  8. Razno

 

Se vidimo.