Na Združenju DrogArt objavljamo prosto delovno mesto - sodelavec v dnevnem centru in svetovalnici za mlade


Delovno mesto: sodelavec_ka v dnevnem centru in svetovalnici za mlade


Izobrazba: visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna ipd., visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna, specializacija ali edukant katerekoli psihoterapevtske smeri

 

Opis dela: delo na programu »Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi«,

izvedba aktivnosti in delo z uporabniki v fizičnem in spletnem dnevnem centru za mlade ter na terenu (psihosocialna pomoč, informiranje na temo drog in zmanjševanja škode, kratki svetovalni pogovori, organizacija in izvedba delavnic v dnevnem centru, neformalna druženja z uporabniki); izvedba svetovanj za uporabnike v svetovalnici.

Sodelovanje pri pripravi različnih informativnih gradiv in materialov povezanih z aktivnostmi dnevnega centra in svetovalnice; sodelovanje pri razvoju programa dnevnega centra; sodelovanje v timu pri razvoju in izvedbi aktivnosti na področju zmanjševanja škodljivih posledic drog ter mladinskega dela; izpolnjevanje evidenc in opravljanje potrebne administracije, sodelovanje z drugimi programi Združenja DrogArt.

 

Pogoji za zaposlitev:

  • 2 leti izkušenj s področja zmanjševanja škode, mladinskega dela in terenskega z ranljivimi skupinami,
  • izkušnje s svetovanjem na področju uporabe drog,
  • poznavanje področja drog, dela z mladimi in principov zmanjševanja škode,
  • znanje jezikov: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro,
  • računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno; delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov – osnovno; upravljanje s socialnimi omrežji in platformami za druženje (Instagram, Facebook in Discord),

Zaželen vozniški izpit B kategorije.  

 

Zaželene lastnosti: samostojnost pri delu, samoiniciativnost, odgovornost, natančnost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi, veselje do dela z mladimi

 

Zaposlitev za določen čas, predvidoma do 31. 10. 2022 za polovični delovni čas. Začetek dela: 1. 1. 2021. Poskusna doba: 3 meseci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronsko prijavo z motivacijskim pismom in življenjepisom, iz katerega je razvidno, da izpolnjujete pogoje, pošljite do 9. 12. 2021 na naslov info@drogart.org.