Evropska spletna raziskava o uporabi drog

12. april 2021|Novice|Aktualno|Obvestila

Nacionalni inštitut za javno zdravje se je pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Presečna raziskava bo istočasno potekala v 32 evropskih državah, podatki pa bodo mednarodno primerljivi.


Vprašalnik je pripravil EMCDDA, na NIJZ smo ga prevedli in prilagodili slovenskim razmeram.

Cilj raziskave je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe drog, pogostosti in načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med osebami, ki uporabljajo droge. Z zbranimi informacijami bomo dobili boljši vpogled v uporabo drog v Sloveniji in Evropi, s katerim bomo prispevali k snovanju slovenskih in evropskih politik na področju drog v prihodnosti.


V raziskavi lahko sodelujejo osebe, stare 18 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat
uporabile katero izmed naslednjih drog: konopljo (hašiš ali marihuano), kokain, ekstazi/MDMA,
amfetamin, metamfetamin, heroin ali katerokoli novo psihoaktivno snov.


Raziskava se izvaja v obliki spletne ankete med osebami, ki uporabljajo droge. Anketa ne
predstavlja tveganj za udeležence, je povsem anonimna in ne zajema podatkov, s pomočjo katerih bi lahko identificirali anketiranca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni. Sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno. Če oseba želi kadar koli prekiniti izpolnjevanje ankete, to lahko stori.

 

Povezava do vprašalnika v slovenščini: 

https://drugusersurvey.limequery.com/482938?lang=sl

 

Povezava do vprašalnika v angleščini: 

https://drugusersurvey.limequery.com/482938?lang=en

 

Več informacij o raziskavi je dostopnih na povezavi:
https://www.nijz.si/sl/podatki/evropska-spletna-raziskava-o-uporabi-drog