9. BAONPS novičnik

3. januar 2018|Novice|Aktualno|Obvestila

Novembra 2017 se je zaključil mednarodni projekt BAONPS. Eden od namenov projekta BAONPS je bila identifikacija psihoaktivnih substanc z uporabo različnih metod testiranja drog, tako v klubskem okolju, kot zunaj njega. Med obiskovalci nočnih zabav smo želeli izboljšati osveščenost in znanje o novih psihoaktivnih substancah ter tveganjih in učinkih povezanih z njihovo uporabo.


Poleg omenjenega smo želeli doumeti vzorce uporabe NPS v posamezni državi ter medkulturne razlike in o tem obvestiti lokalne in nacionalne deležnike na področju drog. Države, vključene v projekt, so bile Italija, Nemčija, Portugalska in Slovenija.

V oktobru smo na zaključni konferenci projekta predstavili rezultate dvoletnih aktivnosti iz Italije, Portugalske in Slovenije ter govorili o pomembnosti testiranja psihoaktivnih substanc.

 

ZAKLJUČNI MEDNARODNI SEMINAR –
LIZBONA (23. oktober 2017)

Vsako leto je proizvedenih veliko število novih sintetičnih drog (41 v letu 2010, 101 v letu 2014 in 66 v 2016: vir EMCDDA), ki so široko dostopne. Veliko drog se uporablja v klubih in na partijih. Za nekatere ljudi je uporaba NPS (nove psihoaktivne snovi) izbira, ne pa za vse.
Na kakšen način torej lahko ugotovimo, kaj vsebuje droga? Z uporabo instrumentov, ki analizirajo vsebnost snovi. Testiranje drog je celovit pristop, ki uporabnikom omogoča, da preverijo vsebnost droge hkrati pa jim nudi še svetovanje (projekt TEDI 2011).

Projekt BAONPS je ocenjeval in zagovarjal pomembnost storitev testiranja drog za zmanjševanje škode v okoljih nočnega življenja. Vzporedno je projekt BAONPS financiral raziskavo, namenjeno boljšemu razumevanju pojava NPS z upoštevanjem uporabniških vzorcev in medkulturnih razlik, ki lahko delujejo kot zaščitni dejavnik ali kot dejavnik tveganja. V raziskovalni zasnovi je bila vključena anketa, namenjena obiskovalcem nočnih zabav v treh državah (Italija, Portugalska, Slovenija) in spletna kvalitativna primerjalna študija.

Na seminarju so bili predstavljeni glavni izsledki in rezultati BAONPS projekta, predvsem ugotovitve raziskave o uporabi NPS v okoljih nočnega življenja ter vsebinska analiza forumov (splošnih ter dark-net).
 

Več informacij o zaključnem seminarju
 

Konferenca UPORABA NOVIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI (NPS) IN STORITEV TESTIRANJA DROG V SLOVENIJI - LJUBLJANA (17. oktober 2017)

Psihoaktivne snovi pogosto vsebujejo neželene primesi, prav tako se lahko zgodi, da se snovi prodajajo pod napačnim imenom. V zadnjih letih smo v Sloveniji opazili porast novih psihoaktivnih snovi in povečanje čistosti drog, kar poveča tveganje za zaplete in predoziranje. Eden od odzivov na problematiko je celovita storitev testiranja drog, ki uporabniku omogoča, da dobi preverjene informacije o substanci, hkrati pa ima možnost krajšega svetovalnega pogovora. Tako lahko testiranje drog služi kot vstopna točka za nadaljnje svetovanje ali drugo obliko zdravljenja.
Na Slovenski konferenci, ki je potekala 17.10.2017, smo govorili o situaciji na področju NPS v EU in v Sloveniji ter predstavili rezultate raziskave o NPS, izvedene v okviru projekta BAONPS. Govorili smo o integrirani storitvi testiranja drog (kaj storitev sploh je in zakaj jo potrebujemo) ter izpostavili možnosti, ki jih storitev prinaša, npr. doseg uporabniških skupin, ki so težje dosegljive in vpliv na odločitev o (ne)uporabi substance. Predstavljene so bile možnosti za testiranje drog v Sloveniji, skupaj z vizijo nadaljnjega razvoja.
 

Več infomacij o konferenci v Sloveniji
 
 

ITALIJANSKA NACIONALNA KONFERENCA – RIM (11. oktober 2017)

BAONPS je bila prva “formalna” izkušnja testiranja drog v Italiji. Na Italijanski nacionalni konferenci so bili predstavljeni rezultati te izkušnje, ter primerjava z drugimi podobnimi iniciativami v Evropi.
Storitev testranja drog ima velik potencial, ker omogoča identifikacijo novih psihoaktivnih snovi in posredovanje rezultatov nacionalnemu in evropskemu sistemu za zgodnje opozarjanje. Omogoča večjo informiranost in poznavanje uporabe drog in NPS, prav tako pa omogoča tudi:

  • Komunikacijo o učinkih in možnih zapletih pri uporabi drog.
  • Pogovor z uporabniki o razumevanju uporabe NPS.
  • Boljše poznavanje NPS in vzorcev uporabe.
  • Identifikacijo kulturnega ozadja, ki lahko vpliva na značilnosti uporabe psihoaktivnih substanc.
  • Komuniciranje in informiranje lokalnih in nacionalnih deležnikov na področju drog (še posebej tistih, ki se srečujejo z mladimi uporabniki drog in tistimi, ki imajo težave z zasvojenostjo) o novih psihoaktivnih substancah in kulturnih faktorjih, ki vplivajo na samo uporabo.

Storitev testiranja drog predstavlja primer dobre prakse. Smernice in izkušnje pilotnega vzpostavljanja storitve, ki se lahko razširijo v druge evropske države, kjer te storitve še ni na voljo, so bile objavljene kot končni rezultat projekta.

Več informacij o konferenci v Italiji
 

DISEMINACIJA PROJEKTA NA PORTUGALSKEM

Podatke, analize in komentarje najdete na obeh spletnih straneh:

APDES spletna stran
CHECK-!N spletna stran

 

Bi želeli prispevati vsebine za BAONPS novičnik?
Pišite na:

spela@drogart.org