Sodelujte v raziskavi o NPS

16. marec 2017|Novice|Aktualno|Obvestila

Vprašalnik za uporabnike Novih Psihoaktivnih Substanc (NPS) / designer drugs / legal highs / research chemicals


Vprašalnik je del Evropskega projekta, na osnovi katerega bo narejena spletna intervencija. Le-ta bo izdelana v obliki spletne strani in aplikacije za telefone ter bo vsebovala informacije o NPS, samoevalvacijski test in, na lastno željo, tudi možnost sodelovanja v spletnem intervencijskem programu.

Cilj vprašalnika je ugotoviti želje, potrebe ter mnenja uporabnikov NPS glede spletne strani. Zato vas prosimo za sodelovanje (vključeni so le prebivalci držav partneric v projektu). Vprašalnik je zaupen in vam bo vzel deset minut časa. Nobeno vprašanje ni obvezno, razen tistih o državi izvora in vrsti substanc, za namene raziskave. Rezultati bodo dostopni in objavljeni izključno kot povzetek v okviru tega projekta.

Povezava do vprašalnika:https://www.surveymonkey.de/r/NPSWBISI