Povabilo za klube in organizatorje


Izboljšajte pogoje za obiskovalce vašega partija in s tem pokažite da vam ni vseeno za njih.


Povabilo nočnim klubom in organizatorjem

Nočna zabava je za mnoge priložnost za sprostitev, ples, srečevanje prijateljev, spoznavanje novih ljudi in iskanja navdiha za prihodnje dni. Kakšno bo vzdušje na nekem dogodku, pa je povezano tako z  obiskovalci kot z osebjem. Pri osebju imamo v mislih lastnice klubov, programske vodje, garderoberje, redarje, prodajalce vstopnic, dj-ke, natakarje, promotorke in še koga. Nočno življenje pa ima tudi svojo negativno plat –  različna tveganja, ki so jim obiskovalci izpostavljeni:

 • uživanje dovoljenih in nedovoljenih substanc,
 • tvegana spolnost,
 • glasna glasba/hrup,
 • nasilje,
 • tveganja, povezana z varnostjo v prometu.

Vse to lahko vodi v različne zdravstvene zaplete, dehidracijo, okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi, nezaželeno nosečnost, poškodbe sluha, pretepe, izgube predmetov in prometne nezgode. Zato so v številnih klubih po Evropi uvedli splošne standarde za preprečevanje omenjenih tveganj. Ideja se je rodila s projektom »Club Health and Safer Nightlife among Youth«, ki ga podpira Evropska komisija in v katerega je vključenih 15 partnerjev iz držav članic EU in Norveške.

Uvedba standardov v klubsko okolje je poleg izboljšanja pogojev za obiskovalce pripomogla še k promociji nočnega življenja, ki je prepoznano kot pomemben del gospodarstva, saj odpira številna delovna mesta in privablja turiste (npr. v Berlinu).

Kaj pa je zmanjševanje tveganj? To je splošni pristop, usmerjen v skrb za zdravje, ki je del mednarodnih ISO standardov, priznava pa ga tudi organizacija WHO. Cilj je preprečiti okužbe z virusom HIV in zmanjšati tako tveganja z drugimi okužbami kot socialno in psihološko škodo, ki jo uporaba drog povzroča. Ne gre torej za preventivo v klasičnem smislu, ki je usmerjena v preprečevanje uporabe drog, ampak za zmanjševanje tveganj, povezanih z uporabo. Prvi programi v 80. letih so želeli zmanjšali okužbe z virusom HIV med intravenoznimi uporabniki drog. Do danes pa so se programi razširili še na druga tveganja (predoziranje, hepatitis, prometne nesreče, socialna izključenost, pregrevanje, »bad trip«), druge načine uporabe (snifanje, kajenje itd.) in na različne ciljne skupine (zapori, parti okolje ipd.). Pokazalo se je, da pristop deluje pri vseh uporabnikih (moški, ženske, mladi, starejši, ...), na vseh stopnjah uporabe in na vseh stopnjah socialne vključenosti. Uporaben je tako v coni legalnih (tobak in alkohol) kot prepovedanih izdelkov. Izhaja iz ocene stanja, da ne obstaja ničelno tveganje, ampak da obstajajo načini, kako lahko zmanjšamo nekatera tveganja, najsi gre za varnost v prometu, droge, šport, delo itd. Informacije in sredstva za zmanjševanje tveganj so dostopna vsakomur, odločitev, kako bo nekdo ravnal, pa je prepuščena posamezniku.

Če torej želite svojim obiskovalcem ponuditi kar se da varno okolje in jim zagotoviti dobre pogoje, upoštevajte spodnje splošne standarde v nočnem življenju.

 6 OSNOVNIH STANDARDOV V NOČNEM ŽIVLJENJU, KI ZMANJŠUJEJO TVEGANJA

 1. Informativni materiali

Poskrbite, da bodo v vašem klubu vedno na voljo informativni materiali, ki promovirajo skrb za zdravje. Postaviti jih je potrebno na vidno mesto.

 1. Brezplačna pitna voda

Zagotovite brezplačno pitno vodo vsem obiskovalcem. To naj bo označeno tako, da je vsakomur jasno, da gre za brezplačno pitno vodo. Lahko postavite pitnike, lahko označite, da je voda na WC-ju pitna, ipd.

 1. Izobraženo osebje

Poskrbite, da se bo vsaj polovica osebja, ki dela v klubu ali na prireditvi, udeležila izobraževanja o alkoholu, prepovedanih substancah, nenasilni komunikaciji ter opravila tečaj iz prve pomoči.

 1. Kondomi

Poskrbite, da bodo v vašem klubu ali na prireditvi dostopni brezplačni kondomi, oz. jih prodajajte po neprofitni ceni.

 1. Čepki za ušesa

Zvok lahko postane škodljiv nad 85 dB, kar se v klubu hitro preseže. Zato svojim obiskovalkam ponudite brezplačne čepke oz. jih (tako kot kondome) prodajajte po neprofitni ceni.

 1. Vključite se v sistem EWS z zgodnjim opozarjanjem na nevarne snovi. Če se pojavi kaj zelo nevarnega, obvestite o tem svoje obiskovalce (npr. s plakatom ob vhodu v klub).

To je šest osnovnih standardov, ki jih morda v celoti ali delno že izpolnjujete. Vsi opisani standardi so splošni in jih je mogoče zagotoviti v vsakem klubu, na koncertu ali drugem dogodku. Ker je glavno poslanstvo DrogArta zmanjševanje škode na področju drog v klubskem okolju, vam lahko pri vpeljevanju standardov nudimo kar precej podpore.

 • Pripravimo lahko paket izobraževanja o alkoholu in drugih substancah, nenasilni komunikaciji ter organiziramo tečaj prve pomoči za vaše osebje. Izobraževanje lahko pripravimo v vašem klubu in se prilagodimo vašemu urniku, saj je naš delovni čas zelo fleksibilen.
 • Pripravimo lahko različne materiale, ki so namenjeni promociji zdravja ter osveščanju o tveganjih ob uporabi psihoaktivnih substanc.
 • Poskrbimo, da so na posameznem dogodku prisotni naši vrstniški delavci, ki preko pogovorov informirajo obiskovalce.
 • Poskrbimo, da je na dogodku ves čas prisotna terenske ekipa, ki obiskovalcem lahko nudi laično prvo pomoč in informacije.

Če želite izboljšati storitve v svojem klubu in ne veste, kako, vam z veseljem priskočimo na pomoč.

Najpomembnejše pri vsem pa je, da z izboljšanjem pogojev za obiskovalke skrbite za pomembne cilje: ustvarjate okolje za dobro počutje obiskovalk, namenjate pozornost skrbi za javno zdravje, osveščate obiskovalce partijev o tveganjih, ki so jim morda izpostavljeni. Obnašate se torej družbenoodgovorno in trajnostno. Sliše se dobro in je resnično zelo pomembno!

Za več informacij pišite na natalija@drogart.org ali pokličite na številko  01 439 72 70. Z  veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

V besedilu izmenično uporabljamo moško in žensko dikcijo, ki pa se ves čas nanaša na vse spole.